Skreddersydd løsning

Har din institusjon behov for tilrettelagt undervisning i kognitiv atferdsterapi? I så fall, ta kontakt med oss for en dialog om hvordan utdanningen kan bli skreddersydd til deres spesielle behov, og gjøre opplæringen enda mer rimelig og effektiv.

Det er en rekke fordeler ved et skreddersydd utdanningstilbud. Gjennom dialog kommer vi frem til løsninger som gjør opplæringen mest mulig treffsikker. Samtidig får vi ned kostnadene per deltaker, fordi en større gruppe av deltakere er involvert og fordi utdanningen kan skje på selve institusjonen.

Vi kan ha seminarer som involverer store deler av personalet, og supplere med opplæring av spesielle grupper, dersom det er behov for det. Dessuten kan nøkkelpersoner fra samarbeidsinstanser inviteres med i opplæringen, som deltakere fra primærhelsetjenesten når utdanningen skjer i spesialisthelsetjenesten. Flere institusjoner innenfor samme tjenestefelt kan samarbeide om utdanningen, for å dele kostnader og for å gi økt mulighet for faglig kommunikasjon og samarbeid om fagutviklingen.

Vi kan gjøre bruk av dokumenterte metoder for implementering, slik at det blir en varig forbedring i tjenestetilbudet. Et eksempel er opplæring av lokale veiledere som kan ta ansvar for den videre oppfølgingen og enkeltstående seminarer for oppfrisking og videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter.

Våre utdanninger er ideell, ikke-kommersiell virksomhet som støttes økonomisk av helsemyndighetene. Vi er til for å styrke behandlingstilbudet til brukerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om muligheter.

Kontakt

Beskriv dine behov, og vi kan sammen jobbe med å utforme en løsning for et opplæringstilbud som er spesielt tilpasset deres behov.

Tilpasset utdanning for attføringsbedrift

Attføringsbedriften Personalpartner AS i Moss tilbyr jobbkonsulenter med inkluderingskompetanse, spisskompetanse på tilbakeføring av personer til ordinært arbeidsliv og samarbeid med næringslivet. Bedriften valgte å satse på kognitiv terapi som et satsningsområde. Avdelingsleder Kristian Leines forteller om resultatet av samarbeidet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp