Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser , depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp. Foreløpig er det etablert slike sentre i 75 norske kommuner.

Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten? Opplever du at angst og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Eller fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av samlivsbrudd, sykdom eller andre vanskelige livssituasjoner? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud. Her kan du få samtaletime uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid.

Rask psykisk helsehjelp skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker slik at problemene ikke setter seg. Tilbudet er bygget på erfaringer fra England, der myndighetene har satset stort på utbygging av slike sentre.

Rask psykisk helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser.

Alle som jobber med Rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv atferdsterapi i regi av Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen.

Viktig satsningsområde

Selv om depresjon og angst er et av våre største samfunnsproblemer, får bare et mindretall adekvat behandling. Tidlig hjelp ville forhindret sykmelding og forverring av de psykiske plagene for mange av dem som blir berørt. En rapport fra Folkehelseinstituttet konkluderer med at depresjon og angst er en vesentlig årsak til sykefravær, at god behandling finnes og at utfordringen er å få den fordelt i befolkningen. Derfor er det gledelig at helsemyndighetene satser på lavterskeltilbud for depresjon og angst samt søvnproblemer.

Fikk rask hjelp etter selvmord

Hvordan kommer du deg videre etter at din nærmeste plutselig tar sitt eget liv? Et lavterskeltilbud som skal hindre at depresjon og angst gir langvarige plager, er blitt en suksess. Hugo Karlsen fikk hjelp to dager etter at kona tok livet sitt.

Les mer:  http://www.nrk.no/ostlandssendingen/1.11985975


Oversikt Kommuner/Bydeler – Rask psykisk helsehjelp

 

Agder

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestland

Viken

Tilbake til topp