Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til videreutdanninger, medlemsskap eller liknende? Ta kontakt med administrasjonen.

Administrasjon

Telefon: 90 54 37 54

Besøksadresse:
Furuhallveien 8c, Helgelandsmoen Næringspark, Røyse

Postadresse:
Furuhallvn. 8c, 3512 Hønefoss

Kurslokaler:
Torggata 10, 6. etg, 0181 Oslo

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Marit Mørch Jacobsen
Prosjektleder RPH Veilederordning
E-post

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider
E-post

Marianne Eek
Prosjektmedarbeider RPH
E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider
E-post

Marianne Alshus
Fagkonsulent
E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2021 – november 2023:

Leder

  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post: al-fred@online.no

Nestleder

  • Jon Fauskanger Bjåstad, Forskningssjef, Klinikker for psykisk helsevern, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/orlogskaptein, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet, Forsvaret – e-post: bjaastad@gmail.com

Styremedlemmer

  • Egil Jonsbu, psykiater/overlege DPS, Molde Sjukehus – e-post: Egil.Jonsbu@helse-mr.no
  • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester, Færder Kommune – e-post: grethe.arnegard.cederkvist@faerder.kommune.no
  • Ingunn Kraabøl, psykiater, Overlege ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Stavanger Universitetssjukehus – e-post: ingunn.kraabol@sus.no
  • Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus – e-post: ivarelvik@gmail.com
  • Kari Ersland, spesialist allmennmedisin/spesialist i radiologi, fastlege ved Nytorget legesenter, Stavanger – e-post: kaersland@gmail.com
  • Knut Stubben, Mental Helse – e-post: kstubben@gmail.com
  • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie, Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune – e-post: marit_m_jacobsen@hotmail.com
  • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier, St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – e-post: merete.berg.nesset@stolav.no
Tilbake til topp