Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til videreutdanninger, medlemsskap eller liknende? Ta kontakt med administrasjonen.

Administrasjon

Telefon: 90 54 37 54

Besøksadresse:
Furuhallveien 8c, Helgelandsmoen Næringspark, Røyse

Postadresse:
Furuhallvn. 8c, 3512 Hønefoss

Kurslokaler:
Torggata 10, 6. etg, 0181 Oslo

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Marit Mørch Jacobsen
Prosjektleder RPH Veiledningsordning
E-post

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider
E-post

Marianne Eek
Prosjektmedarbeider RPH
E-post

Siv Iren Juklestad
Undervisningsleder
E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider
E-post

Jacob H. Skrogstad
Teams Support
E-post

Tilbake til topp