Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til videreutdanninger, medlemsskap eller liknende? Ta kontakt med administrasjonen.

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider

E-post

Eva Sønsterud
IT- og Webansvarlig

E-post: eva@kognitiv.no

Neeta

Neeta Parmar
Undervisningsleder

E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider

E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2019 – november 2021:

Leder

  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post

Styremedlemmer

  • Asbjørn Ernø, spesialist i allmennmedisin, Varna Legesenter, Moss – e-post
  • Bjørn Ravneberg, psykiater, avtalepraksis/privat praksis, Pilestredet 75c, 0354 Oslo – e-post
  • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, avd.leder Skolehelsetjenesten, barn, Bærum Kommune – e-post
  • Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus – e-post
  •  Ingunn Kraabøl, psykiater, Overlege ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Stavanger Universitetssjukehus – e-post
  • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist, Klinikkledelsen, klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/major, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret – e-post
  • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post 
  • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie,
  • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier, St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – e-post
Tilbake til topp