Utmattelse

Vedvarende utmattelse er en overveldende opplevelse av tretthet og mangel på energi. Det er et symptom ved en rekke sykdommer. Eksempler er revmatisk sykdom, diabetes, multippel sklerose og hjerte- og karsykdom. Utmattelse er en vanlig senvirkning etter kreftbehandling.

Utmattelsen oppleves ofte som uforutsigbar, og varierer i intensitet gjennom dagen og fra dag til dag. Den kan både være mental og fysisk. Noen opplever at utmattelsen er der fra morgenen av mens den for andre kommer gradvis og stigende utover dagen. Utmattelse er ved siden av smerte, det symptomet som mange pasienter rapporterer begrenser dem mest, blant annet i møte med yrkeslivet. Den kan i betydelig grad hemme livskvalitet og funksjon i hverdagen.

 

Årsaker

Både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan bidra til utmattelse. Eksempler på biologiske faktorer er betennelse, lavt stoffskifte, smerter, søvnvansker og nedsatt kondisjon. Utmattelse kan også være en senvirkning av strålebehandling, cellegift og hormonbehandling ved kreftsykdom. Psykologiske faktorer inkluderer ens tanker om og forståelse av sykdom og utmattelse, kvernetanker som vedvarende bekymring og grubling, depressive plager og under- eller overaktivitet. Sosiale faktorer omfatter ulike belastninger, som store omsorgsoppgaver, økonomiske problemer, familiekonflikt og vansker med offentlige hjelpeinstanser.

 

Kognitiv atferdsterapi

Siden mange forhold kan bidra til utmattelse, er det viktig å tenke bredt på hva som kan hjelpe. For mange er det nyttig med en godt tilpasset struktur på hverdagens aktiviteter og strategier for å snu energitappende tankemønstre. Her kan kognitiv atferdsterapi være til hjelp. Denne tilnærmingen har god vitenskapelig dokumentasjon for utmattelse forbundet med blant annet revmatisk sykdom, multippel sklerose, diabetes og når plagene er en senvirkning etter kreftbehandling. Tilnærmingen er et supplement til andre behandlingstiltak. Hensikten med behandlingen er å lære verktøy for å endre handlings- og tankemønstre som bidrar til utmattelse og svekker livskvalitet og funksjon.

 

Du kan her lese om hvordan behandlingen konkret legges opp. Det er laget en arbeidsbok for pasienter i individuell behandling og en tilsvarende arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe. Dessuten er det laget en veileder for behandlere.

Tilbake til topp