Opplæringsprogram i kognitiv atferdsterapi for Rask psykisk helsehjelp

Videreutdanningen gir faglig kompetanse i kognitiv atferdsterapi ved lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er en kunnskapsbasert modell i den kommunale helsetjenesten, for behandling av innbyggere over 16 år med angst, mild til moderat depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusmiddelproblemer.

Du kan lese mer om Helsedirektoratets ordning for Rask psykisk helsehjelp her.

Siden 2012 er det opprettet 68 team, fordelt på 76 kommuner.
Se oversikt over kommunene som tilbyr Rask psykisk helsehjelp her.

Støtte til implementering av RPH

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) gir implementeringsstøtte i form av rådgiving knyttet til forankring og drift, nasjonale nettverkssamlinger og en egen nettbasert ressursbank for RPH.  NAPHA har utgitt en håndbok med detaljerte beskrivelser av faglig innhold og organisering av tjenesten.  Se NAPHAs nettsider her.

Helsedirektoratet tilbyr opplæringsprogram og veiledning

Alle terapeutene i RPH gjennomfører en videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for RPH, finansiert av Helsedirektoratet, og i regi av Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Etter at terapeutene har fullført utdanningen får de delta i en nasjonal veiledningsordning, der ansatte fra ulike RPH-team blandes i grupper med en ekstern veileder. På den måten kan de dele erfaringer og lære av hverandre på tvers av landet.

Opplæringsprogrammet

Det nasjonale opplæringsprogrammet for RPH:

 • Er gratis for kommuner som har vedtatt å opprette RPH, eller som allerede har RPH-team og sender nyansatte for opplæring.
 • Skal sette RPH-terapeutene i stand til å gi effektiv behandling av god kvalitet.
 • Legger vekt på tverrfaglig behandling i team med kognitiv atferdsterapi som metode.
 • Gir opplæringsmoduler tilpasset behovene, slik som jobbfokusert terapi, og utforming av kurstilbud, gruppeterapi og digital behandling.
 • Kan også tilby digital undervisning og ferdighetstrening.

Det stilles krav for deltakelse på opplæringsprogrammet.

 • Søknaden, som sendes NFKT Opplæringsprogram RPH, må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av kommunaldirektør at det skal etableres RPH-team som en tjeneste, med en faglig leder utdannet i RPH.
 • Det er et minimumskrav om treårig høyskoleutdanning i helse/sosialfag for å delta i opplæringsprogrammet og arbeide som RPH-terapeut.

Veiledningsordningen

Veiledningen, som tilbys gjennom Helsedirektoratets avtale med NFKT:

 • Er gratis for alle RPH-team.
 • Utføres av godkjente veiledere i kognitiv atferdsterapi med god kjennskap til RPH.
 • Skjer på tvers av RPH-team, for erfaring- og læringsutveksling.
 • Finner hovedsakelig sted digitalt.
 • Skal styrke kompetansen til terapeutene og kvaliteten på behandlingstilbudet.
 • Skal bidra til tjenesteutvikling av RPH som psykisk helsetjeneste i kommunen.

 Tjenestetilbud med dokumentert nytteverdi

Evalueringsstudier i regi av Folkehelseinstituttet viser at RPH er et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

Evalueringsrapporten fra folkehelseinstituttet (FHI) er tilgjengelig her

Se også den randomiserte, kontrollerte studien på effekten av Rask Psykisk Helsehjelp

Oppfriskning
For deltakere som tidligere har fullført RPH-opplæringsprogram er det mulig å delta på samlinger som gjestedeltaker hvis man ønsker repetisjon.
Man kan også få delta hvis det er samlinger med nye temaer som har kommet til siden man selv deltok.  Ta kontakt med Marianne.Eek@kognitiv.no for påmelding.
Det er begrenset antall plasser per samling.

 

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet.

Studieplan

Studieplan – Rask psykisk helsehjelp

Antall semestre
2 semestre
Pris
0,-

Gratis - opplæringen dekkes av Helsedirektoratet

Krav til deltakelse

Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen.
Deltakerne må være ansatt i RPH-team, og må enten ha embetsstudium i psykologi eller helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Studieplan

Program RPH/kull 13
Program RPH/kull 14
Program RPH/kull 15

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen?
Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål  
For påmelding, send e-post til: Marianne.Eek@kognitiv.no  

 

Fortløpende påmelding.  
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp