Opplæringsprogram i Kognitiv Terapi for Rask psykisk helsehjelp

Videreutdanningen gir faglig kompetanse i kognitiv terapi ved lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med angstlidelser, mild og moderat depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker (insomni).

Bakgrunn
Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk av Helsedirektoratet i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

Evalueringsrapporten fra folkehelseinstituttet (FHI) er tilgjengelig her

Se også den randomiserte, kontrollerte studien på effekten av Rask Psykisk Helsehjelp

Siden 2012 er det opprettet 68 team, fordelt på 76 kommuner.
Se oversikt over kommunene som tilbyr Rask psykisk helsehjelp her.

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Det er behov for utbygging og spredning av kommunale tilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager. Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet. Det er et helsepolitisk mål at det etableres flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp, og økt tilgjengelighet for kunnskapsbasert behandling for befolkningen. Du kan lese mer om Helsedirektoratets nye ordning for Rask psykisk helsehjelp her.

Kjennetegn på Rask psykisk helsehjelp-modellen
Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi og gis i form av veiledet selvhjelp, kurstilbud, individuelle samtaler og gruppebehandling.
RPH er organisert etter en “mixed care”-modell, der den som søker hjelp, sammen med en terapeut, blir enige om hvilket tilbud en skal starte med ut fra prinsippet om rett behandling på riktig nivå, både ved oppstart og underveis i behandlingen.

Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen.

Lett tilgjengelig og uten henvisning
Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av personer med psykiske lidelser som søker og mottar profesjonell hjelp. Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjon og livskvalitet. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, gratis, og det kreves ikke legehenvisning. Det er imidlertid viktig med tett samarbeid med fastlege og øvrige relevante instanser.

Britisk modell
Rask psykisk helsehjelp er bygd på den britiske modellen IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). I Storbritannia er IAPT en nasjonal satsning for å gjøre behandling av angst og depresjon raskt tilgjengelig for befolkningen, og resultatene har vært gode. Du kan lese om IAPT her. 

Oppfriskning
For deltakere som tidligere har fullført RPH-opplæringsprogram er det mulig å delta på enkelte pågående samlinger som gjestedeltaker hvis man ønsker repetisjon.
Man kan også få delta hvis det er samlinger med nye temaer som har kommet til siden man selv deltok.  Dersom man ønsker å delta iht til dette – ta kontakt med Marianne.Eek@kognitiv.no for påmelding.
Det er begrenset antall plasser pr. samling.

 

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Psykologforeningen:  godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet.

Studieplan

Studieplan – Rask psykisk helsehjelp

Antall semestre
2 semestre
Pris
0,-

Gratis - opplæringen dekkes av Helsedirektoratet

Krav til deltakelse

Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen. Det kan gjøres unntak for dette kravet høsten 2021 for de som ikke rekker å få på plass slik dokumentasjon. Denne må da innleveres innen desember 2021.
Deltakerne må være ansatt i RPH-team, og må enten ha embetsstudium i psykologi eller helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Studieplan

Studieplan RPH

 

Program RPH/kull 13
Program RPH/kull 14
Program RPH/kull 15

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen?
Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål  
For påmelding, send e-post til: Marianne.Eek@kognitiv.no  

 

Fortløpende påmelding.  
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp