Opplæringsprogram i Kognitiv Terapi for Rask psykisk helsehjelp

Videreutdanningen gir faglig kompetanse i kognitiv terapi ved lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp. Det er et kommunalt behandlingstilbud for personer over 16 år som søker hjelp for depresjon, angstlidelser, søvnproblemer og/eller begynnende rusmiddelproblemer.

Bakgrunn
Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk av Helsedirektoratet i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

Evalueringsrapporten fra folkehelseinstituttet (FHI) er tilgjengelig her

Se også den randomiserte, kontrollerte studien på effekten av Rask Psykisk Helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er nå et tilbud i over 60 kommuner/bydeler.
Se oversikt over kommunene som tilbyr Rask psykisk helsehjelp her.

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Det er behov for utbygging og spredning av kommunale tilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager. Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet. Det er et helsepolitisk mål at det etableres flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp, og økt tilgjengelighet for kunnskapsbasert behandling for befolkningen. Du kan lese mer om Helsedirektoratets nye ordning for Rask psykisk helsehjelp her.

Kjennetegn på Rask psykisk helsehjelp-modellen
Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell, for eksempel veiledet selvhjelp via nettbaserte kurs. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, gruppetilbud i form av mestringskurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen.

Lett tilgjengelig og uten henvisning
Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av personer med psykiske lidelser som søker og mottar profesjonell hjelp. Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjon og livskvalitet. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, gratis, og det kreves ikke legehenvisning. Det er imidlertid viktig med tett samarbeid med fastlege og øvrige relevante instanser.

Britisk modell
Rask psykisk helsehjelp er bygd på den britiske modellen IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). I Storbritannia er IAPT en nasjonal satsning for å gjøre behandling av angst og depresjon raskt tilgjengelig for befolkningen, og resultatene har vært gode. Du kan lese om IAPT her. 

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Studieplan

Studieplan – Rask psykisk helsehjelp

Antall semestre
2 semestre
Pris
0,-

Gratis - opplæringen dekkes av Helsedirektoratet

Krav til deltakelse

Søknaden må vise at det er vedtatt i kommunestyret eller av rådmann at det skal etableres RPH team som eget team/tjeneste og med en faglig leder utdannet i RPH. Dokumentasjon på dette må vedlegges søknad til videreutdanningen. Det kan gjøres unntak for dette kravet høsten 2021 for de som ikke rekker å få på plass slik dokumentasjon. Denne må da innleveres innen desember 2021.
Deltakerne må være ansatt i RPH-team, og må enten ha embetsstudium i psykologi eller helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Studieplan

Studieplan RPH

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål

 

For påmelding, send e-post til: lene@kognitiv.no

 

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp