For pårørende

Noe av det vanskeligste ved å være pårørende til et familiemedlem med psykiske eller fysiske helseproblemer, er å se at en du står nær ikke har det bra. Som pårørende kan man selv ha behov for støtte. Man trenger god informasjon og gjerne også innspill om hva man kan gjøre.

Tilbake til topp