Erfaringsformidling

Bruk av erfaringsformidlere er et viktig supplement i utdanning av helsepersonell.  Personer som selv har vært i behandling kan bidra med verdifull erfaring om hva som er til hjelp.

Håndbok for erfaringsformidlere  gir informasjon om rollen som erfaringsformidler og praktiske råd i utformingen av rollen.

 

Tilbake til topp