Hva er fysiske og psykiske lidelser?

Fysiske lidelser kan ta form av kronisk sykdom, som revmatisk sykdom og diabetes, og som akutt, alvorlig sykdom, som kreftsykdom og hjerte- karsykdom. Søvnproblemer, langvarige smerter og vedvarende utmattelse er vanlig både ved fysiske og psykiske lidelser. Psykiske lidelser omfatter alt fra fobier og depresjon, til spiseforstyrrelser og psykoselidelser. De vanligste er angstlidelser og depresjon. På denne nettsiden finner du mer informasjon både om fysiske og psykiske lidelser og om tiltak som kan hjelpe, med spesiell vekt på kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp.

Psykiske plager og psykiske lidelser

Det er vanlig å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike plager, for eksempel engstelse eller søvnløshet. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for spiseforstyrrelse eller depresjon.

Forekomst

Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen. I følge Folkehelseinstituttet har cirka en tredel av voksne en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en psykisk lidelse. Angstlidelser er vanligst hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med andre vestlige land. Det har ikke vært noen vesentlig endring i forekomst av psykiske lidelser i befolkningen de siste tiårene.

Psykiske lidelser debuterer ofte tidlig i livet, og kan vare ved gjennom livsløpet dersom de ikke behandles effektivt.

Behandling

Det er vanlig å dele årsaker til psykiske lidelser inn i tre ulike kategorier:

  • Forhold som gjør oss sårbare for å utvikle psykisk lidelse senere i livet
  • Forhold som bidrar til at en psykisk lidelse utløses
  • Forhold som bidrar til å opprettholde problemene

Les mer om årsaker her

Må prioriteres

Psykiske lidelser, spesielt depresjon og angstlidelser, er en av de største utfordringer for folkehelsen. De rammer flest og utgjør store kostnader for samfunnet, blant annet på grunn av frafall fra skole og arbeidsliv. Det er viktig at flere får rask psykisk helsehjelp. Forskning, blant annet av kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp, viser at psykiske lidelser både kan forebygges og behandles.

Psykiske lidelser blant barn og unge

Mellom 15 og 20 % av barn og unge i Norge har i følge Folkehelseinstituttet nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Hos cirka halvparten av dem, 8 % av barn og unge, er symptomene så mange eller alvorlige at de kan sies å ha en psykisk lidelse. Det utgjør om lag 70 000 barn og ungdommer mellom 13 og 18 år.

De vanligste lidelsene i barne- og ungdomsårene er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Hos de fleste er symptomene forbigående, men mange har plager som varer i flere år. Angstlidelser som sosial angstlidelse og separasjonsangst, utvikles tidligst. Depresjon uttrykkes ofte gjennom irritabelt humør, søvnproblemer, mangel på matlyst eller vektøkning, tilbaketrekking og problemer med å konsentrere seg. både kan forebygges og behandles.

Tilbake til topp