Langvarig smerte

Smerte er en ubehagelig sanselig og følelsesmessig opplevelse som forbindes med faktisk eller mulig vevsødeleggelse. Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet.

Forekomsten øker med alderen, og kvinner er mer utsatt enn menn. Smerte er en ubehagelig sanselig og følelsesmessig opplevelse som forbindes med faktisk eller mulig vevsødeleggelse. Kronisk smerte defineres oftest som smerte med varighet på tre måneder eller mer. Det er tre hovedtyper:

  • smerte som skyldes vevsskade, for eksempel revmatiske leddsykdommer med leddskade
  • smerte som skyldes dysfunksjon i nervesystemet, for eksempel isjias
  • smerte av ukjent årsak, for eksempel uspesifikke rygg- og nakkesmerter

De hyppigste kroniske smertetilstandene oppstår i muskler og skjelett. Oftest er dette rygg- og nakkesmerter og andre smerter av ukjent eller sammensatt årsak, slik man finner ved sammensatte lidelser. Vedvarende  utmattelse og søvnproblemer er ofte samtidige plager som forsterker hverandre gjensidig. Andre kroniske smertetilstander inkluderer hodepine, ulike mage- og underlivssmerter, smerter etter skader og kirurgi, smerte i forbindelse med hjerte- og karsykdommer og nevrologiske lidelser.

Selv om årsakene til kronisk smerte kan være sammensatte og svært forskjellige, er det fellestrekk når det gjelder risikofaktorer, symptomer, konsekvenser og behandling. Derfor anses ofte kronisk smerte å være en egen lidelse, uavhengig av årsak.

Mange forhold vil virke inn på langvarige smerter, både biologiske, psykologiske og sosiale forhold vil ha betydning. Et nyttig skjema for kartlegging er intervjuguide ved smerteproblemer.

Kroniske smerter øker risikoen for redusert psykisk helse og faren for avhengighet av vanedannende medikamenter. Angst og depresjon gir trolig også økt risiko for å utvikle kronisk smerte.

Fysisk aktivitet virker trolig beskyttende mot å utvikle kronisk smerte og er derfor en viktig del av smertebehandlingen. Tiltak for å redusere tung og ensformig fysisk belasting i arbeidslivet kan bidra til å redusere forekomsten av kroniske smerter.

Internasjonalt anbefales tverrfaglig tilnærming til smertebehandling.  Tiltak bygget på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming kan inngå i et slikt helsetilbud.

En informativ australsk animasjonsfilm om smerter, som kan være særlig aktuell ved langvarige smerter i korsryggen, finner du her,

Et godt engelsk selvhjelpshefte om mestring av helseproblemer er Positive coping workbook.

Tilbake til topp