Ferdighetstrening

NFKTs utdanning inkluderer egne seminarer med ferdighetstrening, med demonstrasjon i plenum og øvelse i smågrupper.

Det er utarbeidet materiell til ferdighetstreningen for depresjon, panikklidelse med agorafobi, sosial angstlidelse, personlighetsproblemer, rusmiddelproblemer og arbeid med kvernetanker.

Les mer om ferdighetstrening som pedagogisk metode her.

Rusmiddelproblemer

Øvelsene i ferdighetstrening i kognitiv terapi ved rusmiddelproblemer, er delt inn i to alvorlighetsgrader, etter varighet og negative konsekvenser.

Angstlidelser

Øvelsene i ferdighetstrening i kognitiv terapi ved angstlidelser, er delt inn i sosial angstlidelse og panikklidelse med agorafobi.

Depresjon

Øvelsene i ferdighetstrening i kognitiv terapi ved depresjon er delt inn i tre hovedområder, i atferdsaktivering, depressiv tolkning og depressiv unnvikelse.

Ferdighetstrening grunnleggende overbevisninger og uhensiktsmessige væremåter

Øvelsene i ferdighetstreningen viser to modeller: Judith Becks tilnærming og en kognitiv interpersonlig modell.

Grubling og bitterhet

Psykiske helseproblemer utløses ofte negative hendelser og holdes ved like gjennom kvernetanker. Øvelsene her er rettet mot bitterhet og krenkelse.

Undervisningsvideoer for ferdighetstrening

Undervisningsfilmene er basert på rollespill som demonstrerer ulike måter terapeut og pasient kan samarbeid på i kognitiv terapi.

Tilbake til topp