Om NFKT

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

NFKT ønsker å bidra til et bedre og lettere tilgjengelig helsetilbud for befolkningen, både som behandling og ulike former for selvhjelp. Gjennom våre etiske retningslinjer ønsker vi å bidra til at kunnskap om kognitiv terapi anvendes på en måte som viser respekt for individets verdighet og integritet og er basert på humanistiske og demokratiske idealer.

Kognitiv terapi betegnes også som kognitiv atferdsterapi, og inkluderer flere ulike kognitive og atferdsterapeutiske tilnærminger. Behandlingsmetoden er godt dokumentert og anbefales av helsemyndighetene for en rekke psykiske lidelser og for helseproblemer som vedvarende stressplager, smerter, utmattelse og søvnproblemer.

NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har mottatt utdanning i kognitiv terapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av European Association for Behavioural and Cognitive Therapies  (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv terapi.
Les alle retningslinjene her.

Annelise Fredriksen
Leder
E-post

IMG_2149

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

neeta_foto005_redigert

Neeta Parmar
Undervisningsleder

E-post

IMG_2384

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider

E-post

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider

E-post

Eva Sønsterud
IT- og Webansvarlig

E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2019 – november 2021:

Leder

  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post

Nestleder

Styremedlemmer

  • Asbjørn Ernø, spesialist i allmennmedisin, Varna Legesenter, Moss – e-post
  • Bjørn Ravneberg, psykiater, avtalepraksis/privat praksis, Pilestredet 75c, 0354 Oslo – e-post
  • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, avd.leder Skolehelsetjenesten, barn, Bærum Kommune – e-post
  • Ivar Elvik, psykologspesialist, sengepost for førsteepisode psykose, avd. affektiv og psykose, Stavanger Universitetssykehus – e-post
  •  Ingunn Kraabøl, psykiater,
  • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist (Klinikkledelsen, klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF).  Militærpsykolog/major (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret),  Forsker II (RKBU Vest, Uni Research Helse) – e-post
  • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post 
  • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie,
  • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier,
Tilbake til topp