Om NFKT

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Foreningens formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet her i Norge.

Kognitiv terapi er en effektiv og godt dokumentert behandlingsmetode og et praktisk verktøy for endringsarbeid. NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har motatt utdanning i kognitiv terapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av den europeiske organisasjonen European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv terapi.
Les alle retningslinjene her.

Torkil Berge
Leder
E-post

IMG_2149
Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Eli Tønseth
Undervisningsleder
E-post

IMG_2384
Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post

Aina profilbilde til nettsiden
Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider

E-post

Lars Ulven
Lars Ulven
Kontormedarbeider

E-post

neeta_foto005_redigert
Neeta Parmar
Seminarkoordinator

E-post

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2017 – november 2019:

Leder

  • Torkil Berge, psykologspesialist, Fagutviklingsrådgiver, Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus  –    e-post

Nestleder

  • Jan Otterdal, klin.spes.i psyk.sykepleie/seksjonsleder, Bærum DPS  –  e-post

Styremedlemmer

  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet  –  e-post
  • Asbjørn Ernø, spesialist i allmennmedisin, Varna Legesenter, Moss – e-post
  • Bjørn Ravneberg, psykiater, avtalepraksis/privat praksis, Pilestredet 75c, 0354 Oslo – e-post
  • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, avd.leder Skolehelsetjenesten, barn, Bærum Kommune – e-post
  • Ivar Elvik, psykologspesialist, sengepost for førsteepisode psykose, avd. affektiv og psykose, Stavanger Universitetssykehus – e-post
  • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist (Klinikkledelsen, klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF).  Militærpsykolog/major (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret),  Forsker II (RKBU Vest, Uni Research Helse) – e-post
  • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post
  • Ragnhild Aarrestad, psykiater/overlege, Øvre Telemark DPS, Sykehuset Telemark –  e-post
Tilbake til topp