Om NFKT

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

NFKT ønsker å bidra til et bedre og lettere tilgjengelig helsetilbud for befolkningen, både som behandling og ulike former for selvhjelp. Gjennom våre etiske retningslinjer ønsker vi å bidra til at kunnskap om kognitiv terapi anvendes på en måte som viser respekt for individets verdighet og integritet og er basert på humanistiske og demokratiske idealer.

Kognitiv terapi betegnes også som kognitiv atferdsterapi, og inkluderer flere ulike kognitive og atferdsterapeutiske tilnærminger. Behandlingsmetoden er godt dokumentert og anbefales av helsemyndighetene for en rekke psykiske lidelser og for helseproblemer som vedvarende stressplager, smerter, utmattelse og søvnproblemer.

NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har mottatt utdanning i kognitiv terapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av European Association for Behavioural and Cognitive Therapies  (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv terapi.
Les alle retningslinjene her.

Ansatte

Annelise Fredriksen
Leder
E-post: al-fred@online.no

IMG_2384

Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post: kristin@kognitiv.no

IMG_2149

Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post: lene@kognitiv.no

Aina profilbilde til nettsiden

Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider
E-post: ainaskoland@hotmail.com

neeta_foto005_redigert

Neeta Parmar
Undervisningsleder
E-post: neeta@kognitiv.no

Lars Ulven

Lars Ulven
Kontormedarbeider
E-post: lars@kognitiv.no

STYRET

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv terapi i perioden november 2019 – november 2021:

Leder

 • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø, Universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet – e-post: al-fred@online.no

Nestleder

 • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist, Klinikkledelsen, klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/major, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret – e-post: bjaastad@gmail.com

Styremedlemmer

 • Asbjørn Ernø, spesialist i allmennmedisin, Varna Legesenter, Moss – e-post: asbjorn.erno@gmail.com
 • Bjørn Ravneberg, psykiater, avtalepraksis/privat praksis, Rosenborggata 3, 0356 Oslo – e-post: post@ravneberg.no
 • Grethe Arnegård Cederkvist, helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, Virksomhetsleder forebyggende helsetjenester, Færder Kommune – e-post: grethe.arnegard.cederkvist@faerder.kommune.no
 • Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus – e-post: ivarelvik@gmail.com
 • Ingunn Kraabøl, psykiater, Overlege ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Stavanger Universitetssjukehus – e-post: ingunn.kraabol@sus.no
 • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post : kstubben@gmail.com
 • Marit Mørch Jacobsen, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie, Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune – e-post: marit_m_jacobsen@hotmail.com
 • Merete Berg Nesset, klin.spes. i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier, St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri – e-post: merete.berg.nesset@stolav.no

UNDERVISNINGSUTVALG

 • André Blaauw, Psykiater
 • Barbro Fedøy, Klinisk sosionom
 • Barbro Hulstedt, Spesialsykepleier
 • Neeta Myrseth Parmar (leder), Barnevernspedagog (e-post: neeta@kognitiv.no)
 • Peter Prescott, Psykolog
 • Steinar Sunde, Psykolog

Undervisningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med kvalitetsutvikling av foreningens utdanningsvirksomhet. Kvalitetssikring av studieplaner, pensum og utvikling av ferdighetstrening er blant oppgaver utvalget har jobbet med det siste året.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

ETIKKUTVALG

 • Brit W. Backman Psykolog
 • Kjetil Horn, Psykiater
 • Ole Anders Bakk (leder), Spesialsykepleier (e-post: oleabakk@gmail.com)

Etikkutvalget bistår og gir råd til medlemmer av Norsk Forening i Kognitiv Terapi (NFKT) vedrørende fagetiske aspekter ved utøvelse av kognitiv terapi. Utvalget bistår også foreningens styre og øvrige organer i fagetiske spørsmål. Etikkutvalget skal ikke inngå i klagesaker fra brukere av kognitiv terapi, men kan informere om hvilke organer i det offentlige tjenesteapparat og i profesjonsforeninger som kan benyttes ved klagesaker. Utvalget møtes 2-3 ganger per år.

FORSKNINGSUTVALG

 • Asle Hoffart, Professor/psykologspesialist
 • Catharina E. A. Wang, Professor/psykologspesialist 
 • Jan Ivar Røssberg, Professor/spesialist i psykiatri
 • Jon Fauskanger Bjåstad (leder), Forsker/psykologspesialist (e-post: bjaastad@gmail.com)
 • Kitty Dahl, Forsker/psykologspesialist

Forskningsutvalget bistår NFKTs styre og øvrige organer med forskningsrelaterte spørsmål. I tillegg bidrar medlemmene fast med innlegg fra forskningsutvalget til NFKT sitt tidsskrift.
Utvalget møtes 2-3 ganger i året.

Tilbake til topp