Om NFKT

Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Foreningens formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet her i Norge.

Kognitiv terapi er en effektiv og godt dokumentert behandlingsmetode og et praktisk verktøy for endringsarbeid. NFKT har rundt 1400 medlemmer, som er helsepersonell som har motatt utdanning i kognitiv terapi, og årlig er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. Vi får økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. NFKT er medlem av den europeiske organisasjonen European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

NFKT utgir et fagtidskrift og nyhetsbrev.

NFKT arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre.


Etiske retningslinjer

Medlemmer av NFKT som tilhører en yrkesforening følger sin forenings overordnede yrkesetiske prinsipper og retningslinjer. Følgende etiske retningslinjer for medlemmer av NFKT er ment som et supplement, og vedrører spesielt utøvelsen av kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Medlemmer av NFKT skal integrere NFKTs etiske retningslinjer i sin utøvelse av kognitiv terapi.
Les alle retningslinjene her.

Torkil Berge
Leder
E-post

IMG_2149
Lene B. Finnerud
Administrativ leder
E-post

Eli Tønseth
Undervisningsleder
E-post

IMG_2384
Kristin Rohr Slåtto
Undervisningskoordinator
E-post


Øyvind S. Danielsen
Web/It-ansvarlig
E-post

neeta_foto005_redigert
Neeta Parmar
Seminarkoordinator

E-post

Aina profilbilde til nettsiden
Aina Skoland
Informasjonsmedarbeider

E-post

Styret

Styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi november 2015 – november 2017

Leder

  • Torkil Berge, psykologspesialist, Fagutviklingsrådgiver, Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus  –    e-post

Nestleder

  • Jan Otterdal, klin.spes.i psyk.sykepleie/seksjonsleder, Bærum DPS  –  e-post

Styremedlemmer

  • Bodil Kråkvik, psyk. sykepleier, leder av forsknings- og fagutviklingsenheten (FoU), Nidaros DPS  –  e-post
  • Tone Madland Skeie, overlege Enhet for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Klinikk, SUS, Stavanger  –  e-post
  • Solfrid Raknes, psykologspesialist og forsker III, RKBU Vest, Uni Helse  –  e-post
  • Anne Cathrine Bergh, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Svensedammen Legesenter – e-post
  • Annelise Fredriksen, psykologspesialist i klin. psykologi, avtalepraksis/privat praksis, Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 Tromsø  –  e-post
  • Egil Jonsbu, overlege/psykiater, Helse Nordmøre og Romsdal HF, førsteamanuensis, NTNU – e-post
  • Knut Stubben, Mental Helse  –  e-post
Tilbake til topp