Assosierte medlemsforeninger

NFKT skal være en samlende og stimulerende forening for utvikling av kognitiv atferdsterapi i Norge. Assosierte medlemsforeninger er uavhengige, men faglig relaterte foreninger vi samarbeider med. Medlemmer av en assosiert medlemsforening må søke medlemskap i NFKT på vanlige betingelser.

Tilbake til topp