Vi er
1400 medlemmer
Du betaler
400 kr per år

Medlemskap i NFKT er åpent for alle som har fullført et utdanningsprogram i regi av foreningen, eller utdanning godkjent av oss. Enkelte R-BUP og TIPS-utdanninger kvalifiserer også for medlemskap.

Som medlem i NFKT får du:

  • Et faglig felleskap på rundt 1400 medlemmer
  • Digital kognitiv fredagslunsj (siste fredag i mnd)
  • Som medlem kan du søke om fagutviklingsmidler
  • Du får tilsendt et månedlig nyhetsbrev på e-post
  • Vi gir deg beskjed når det legges ut nye oppdateringer av Tidsskriftet
  • NFKT arrangerer Inspirasjonskonferanse annethvert år. Som medlem får du rabatt på seminaravgiften
  • Medlem i NFKT er også medlem i EABCT og får rabatter på årlige internasjonale kongresser
  • Som medlem får du invitasjon til åpne kurs og fordypningskurs arrangert av NFKT, og du får rabatt på kursavgiftene.

Rabatt på kurs arrangert av NFKT

Hvert år arrangeres flere kurs i hver landsdel. Her får du faglig oppdatering og opplæring i nyttige metoder og terapeutiske tiltak, til rabattert medlemspris.

Fond for støtte til fagutvikling

Som medlem i NFKT kan du søke om økonomisk støtte til fagutviklingsprosjekter. Det utlyses fondsmidler hvert år.

Uttalelser fra medlemmer

Som terapeut er det lett å ty til «business as usual» og utføre terapi slik vi alltid har gjort. Det er lett å bli isolert og ensom på terapirommet. Medlemskap i NFKT motvirker vaneterapier, gir inspirasjon og minner oss om at vi står i en sammenheng som er i utvikling og endring

INGVARD WILHELMSEN Professor ved Universitetet i Bergen

Ved å bli medlem av NFKT får du informasjon om kurs og aktiviteter. Jeg setter også stor pris på medlemsbladet, som er oppdatert om utviklingen i kognitiv atferdsterapi i Norge. Ved medlemskap kan du både lære noe nytt og påvirke utviklingen av foreningen i ønsket retning

HANS M. NORDAHL Professor i klinisk psykologi ved NTNU og leder for traumer og PTSD ved St. Olavs hospital avdeling Østmarka i Trondheim

Foreningen har gitt meg god mulighet til å følge med på hva som skjer i kognitiv atferdsterapi. Gjennom kurs og utdanninger i regi av foreningen, har jeg bygd kunnskap og kompetanse som jeg bruker hver eneste dag i mitt arbeid

AGNETE O.S. NODLAND Psykolog hos Gnist-Psykologer
Tilbake til topp