Spilleavhengighet

Spilleavhengighet er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og har mistet kontrollen over sitt forbruk. Gjentatte episoder med pengespill skjer til tross for negative konsekvenser på mange viktige områder, som arbeid og familie. Personen forsøker typisk å rette opp skaden ved å spille mer, i en irrasjonell tro på at lykken vil snu, noe som fører til at problemene blir enda større.

Det kan dreie seg om spilleautomater, spill på Internett eller i kasinoer. Man har en likende type problem ved avhengighet av dataspill som for eksempel World of Warcraft, når spilling prioriteres på bekostning av studier, arbeid og familieliv.

Faresignal som tilsier at man bør søke hjelp, er når spilling:

  • svekker ditt forhold til andre mennesker og din økonomi
  • tar stadig mer tid og energi
  • er vanskelig å redusere eller å kontrollere

Behandlingsmåten har likhetstrekk med annen behandling av avhengighet, som for eksempel avhengighet til rusmidler.

Her kan du lese mer om et selvhjelpsopplegg for spilleavhengighet.

Tilbake til topp