Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarmsyndrom er en funksjonell mage-tarmsykdom kjennetegnet av tilbakevendende plager med magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse eller diaré. Sykdommen kalles funksjonell fordi man ikke klarer å påvise underliggende årsaker til symptomene. Medisinske undersøkelser er normale, man finner ikke sår eller forandringer i tarmen, utslag på allergitester eller tegn til matintoleranse. Diagnosen settes derfor på bakgrunn av hvilke symptomer man har, etter at andre mage- og tarmsykdommer er utelukket.

Irritabel tarmsyndrom fører ikke til annen og mer alvorlig sykdom, som for eksempel tarmkreft. Det er en plagsom og hemmende lidelse, men er heldigvis ikke farlig.

 

Utbredt problem

Irritabel tarmsyndrom er vanlig og forekommer hos om lag 10 % av befolkningen. Selv om problemene er utbredte, sier mange at de føler seg ensomme med det. Det er ikke så lett å forklare andre hvordan man har det, og noen synes at det er flaut å snakke om plagene. Det er liksom lettere å snakke om den vonde ryggen enn om den besværlige tarmen.

 

Symptomer

Smerter er et hovedkriterium for diagnosen irritabel tarmsyndrom. Noen er mest plaget av diaré, andre med forstoppelse. Veksling mellom løs og treg avføring er også vanlig, likeså en følelse av oppblåsthet og tarmgass. Magen kan føles oppsvulmet, trykkende eller tung. Noen har også plager fra andre deler av kroppen, som smerter i muskel- og skjelettsystemet, hodepine, utmattelse, søvnproblemer og plager fra underlivet eller urinveissystemet.

 

Store konsekvenser

Plagene ved irritabel tarmsyndrom kan ha store konsekvenser. De kan føre til arbeidsfravær, samlivsproblemer og vansker i seksuallivet, og kan bidra til betydelig svekket livskvalitet.

Mange bruker mye tid og krefter på å planlegge hverdagen, for eksempel: hva, hvor og når skal de spise, og er det et toalett i nærheten der de er? Jo mer en tilpasser hverdagen etter magens (an)befalinger, desto mer makt får magen over livet.

 

Årsaker

Det forskes på biologiske årsaker til irritabel tarmsyndrom, blant annet på immunsystemet, hormonsystemet, kosthold og forstyrrelser i tarmens bakterieflora. En utløsende årsak for noen kan være gastroenteritt, en infeksjon i mage og tarm som fører til akutt kvalme, oppkast og diaré. En medvirkende faktor til plagene for noen er at tarmen reagerer på visse typer tungt fordøyelige karbohydrater i føden, og kostendringer kan her virke positivt.

Stressbelastninger og bekymringer kan bidra til å opprettholde problemene. Engstelig oppmerksomhet, unngåelse og sikringsatferd (alt en gjør for å unngå eller redusere plager), kan bidra til at kommunikasjonen mellom hjernen, magen og tarmen settes på høygir. Det betyr at hjernen reagerer sterkere på signaler fra tarmen enn vanlig, og at tarmen er mer følsom for signaler fra hjernen og reagerer fortere og sterkere.

 

Kognitiv atferdsterapi

Ved irritabel tarmsyndrom kan man komme inn i onde sirkler som opprettholder plagene, der man går svært langt i å tilpasse kosthold, toalettvaner og hverdagens gjøremål. Det er høyst forståelig, men for sterk grad av unngåelse og sikringstiltak kan forsterke problemet.

Det er vitenskapelig dokumentasjon for at kognitiv atferdsterapi av irritabel tarmsyndrom har gode resultater for mange med slike plager. Behandlingen rettes mot endring av tenkemåter og handlinger som kan bidra til å holde plagene ved like, og å snu onde sirkler til gode sirkler. Man får tilgang til handlingsstrategier og mentale strategier som påvirker kommunikasjonen mellom tarm, mage og hjerne.

Du kan her lese om hvordan behandlingen konkret legges opp. Det er laget en arbeidsbok for pasienter i individuell behandling og en tilsvarende arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe. Dessuten er det laget en veileder for behandlere.

Tilbake til topp