Søvnproblemer

Mellom 10 og 15 prosent av befolkningen har alvorlige og langvarige søvnproblemer, også kalt insomni. Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. Når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

Årsaker

Det er vanlig å skille mellom utløsende og opprettholdende årsaker. Utløsende årsaker kan være belastninger, sykdom og smerter, eller dårlige søvnvaner, for eksempel å snu døgnet. Vedlikeholdende årsaker bidrar til at søvnproblemene ikke avtar, selv om den utløsende årsaken, for eksempel spedbarn med kolikk eller en konflikt på arbeidsplassen, ikke lenger er aktuell.

En viktig vedlikeholdende faktor er at man utvikler negative forventninger. Man er frustrert og bekymret, og man opplever ikke lenger å ha kontroll over problemene. Jo mer man anstrenger seg for å sove, desto vanskeligere kan det bli. Bekymring for ikke å få sove er altså et sentralt problem.

 

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er anbefalt av helsemyndighetene som behandling av insomni, og har god vitenskapelig dokumentasjon. Tiltakene baseres på flere supplerende tilnærminger, som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier. De bygger på kartlegging av problemene og registrering av søvnen, der en søvndagbok fylles ut hver morgen.

Du kan her lese om hvordan behandlingen konkret legges opp. Det er laget en arbeidsbok for pasienter i individuell behandling og en tilsvarende arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe. Dessuten er det laget en veileder for behandlere.

 

Videobasert selvhjelp ved søvnproblemer

Med støtte fra Stiftelsen Dam har psykolog Magnus Nordmo laget et selvhjelpskurs basert på kognitiv atferdsterapi for mestring av søvnproblemer. Det anbefales å se alle videoene i rekkefølge, for du finner grunnleggende informasjon i de første filmene.

 

Mareritt

Noen mennesker plages av tilbakevendende mareritt, og har utviklet søvnproblemer på grunn av det.

Du finner en beskrivelse av metoder for å vinne kontroll over marerittene her.

Tilbake til topp