Nyhetsbrevet Kognitiv

Som medlem av NFKT får du vårt nyhetsbrev tilsendt på e-post hver måned. Nyhetsbrevet dekker bredden av det som skjer i de ulike fagmiljøene i Norge. Tips sendes til post@kognitiv.no eller på telefon 90 54 37 54.

Artiklene i nyhetsbrevet finner du her

Nedenfor finner du tidligere utgaver (2015-2016):

Nyhetsbrev-nr-4-2016-forside

Generalisert angstlidelse hos eldre | 4/2016

Gjennom prosjektet Pexacog har teamet på Solli DPS i Bergen satt i gang med en behandlingsstudie for eldre med generalisert angstlidelse. Målet er å se om fysisk aktivitet i kombinasjon med kognitiv terapi kan gi en bedre behandling.

Nyhetsbrev nr 3 2016

Barn og unge med tvangslidelse | 3/2016

Behandling av barn og unge med OCD/tvangslidelser i et geografisk område på størrelse med halve Norge, er svært krevende. I Tromsø sitter et OCD-team på fire psykologer som dekker Nordland, Troms og Finnmark.

Nyhetsbrev-nr-2-2016-forside

Intromat ble IKT-fyrtårn | 2/2016

Prosjektet Intromat nådde nylig fram i Forskningsrådets kåring av IKT-fyrtårn, og kan derfor bruke 48 millioner kroner til å utvikle morgendagens behandlingsmetoder på nett de neste seks årene. Prosjektleder Tine Nordgreen gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

Nyhetsbrev nr 1 2016 forside

Herrer med lang kognitiv erfaring | 1/2016

Peer H. Staff og Erling Brubakk var foregangsfigurer for utdanningen Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering. Nå gir herrene, med tilsammen 100 års erfaring som leger, roret videre.

Nyhetsbrev 2 2015 forside

Nytt sinneprosjekt på Gjøvik | 2/2015

På Gjøvik familievernkontor er de i full gang med å utvikle sitt eget sinnemestringsprogram, basert på Steinar Sundes materiale. Målet er å få til noe som lett kan implementeres andre steder.

Nyhetsbrev 1 2015 forside

Hørsel er et stort folkehelseproblem | 1/2015

Rundt en million nordmenn hører dårlig. Mange av dem har psykiske vansker på grunn av sin dårlige hørsel. En doktorgradsavhandling av Katharine Williams viser at svært mange vil ha god nytte av og få økt livskvalitet gjennom kognitiv terapi.

Nyhetsbrev 2/2014

Førstehjelp for sinte foreldre | 2/2014

20 prosent av norske foreldre har et sinneproblem. Men få søker hjelp. Skam og stigma gjør det vanskelig å ta kontakt. Steinar Sunde har laget en selvhjelpsbok om sinnemestring, og mener mange kan gjøre mye på egen hånd.

Nyhetsbrev 1/2014

Vant allmennlegepris 1/2014

Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det er et godt verktøy for legene.

Tilbake til topp