ACT-konferansen 2024

– en konferanse for alle med interesse for ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 

Praktisk anvendelse av teoretiske grunnprinsipper

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital Trondheim, 30.-31. mai 2024

Hovedinnhold dag 1 vil ledes av psykiater, forfatter og peer-reviewed ACT-trener Niklas Törneke med fokus på RFT (Relational Frame Theory) i teori og praksis gjennom plenumsforedrag, workshop og praktisk ferdighetstrening.

I tillegg vil vi få en online presentasjon med fokus på anvendt klinisk atferdsanalyse ved Phd, klinisk psykolog og peer-reviewed ACT-trener Emily Sandoz fra Universitetet i Louisiana, USA.

 

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom
Norsk Forening for Kontekstuell Atferdsvitenskap (NFKA)
og
Norsk forening for kognitiv atferdsterapi (NFKT)

 

Vi ønsker å legge til rette for nettverksbygging og fellesskap, og arrangerer en felles middag ved Radisson Blu Royal Garden rett ved Nidelven!
Tidspunkt: Torsdag 30. mai kl. 19.30.
Pris: kr 685,- for 3-retters middag.
Bindende påmelding til middag innen 26. april 2024.
(Kryss av for middag i påmeldingsskjema)

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Dato:
30. mai 2024, 09:30 - 31. mai 2024, 15:00
Sted:

Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim

For å booke overnatting ved Radisson Blu Royal Garden, trykk her:

Radisson Blu Royal Garden - bestille overnatting

Siste frist for å booke til konferansepris 1745,-er 30.04.24.
Det er 1745,- for enkelt rom og 1845,- for dobbeltrom.
Linken kommer automatisk opp med dobbeltrom så her må du endre til 1 person slik at 1745,- kommer opp.

 

 

Deltakeravgift:
Early-Bird pris (påmelding innen 15/3): student kr 2000 (inkl innmelding i NFKA). Medlem NFKA og NFKT: kr 3400. Ikke medlem kr 3800.

Påmelding etter 15/3: Studenter kr 2500 (inkl. innmelding NFKA). Medlem NFKA og NFKT: kr 3800. Ikke medlem kr 4200.

Dersom du ønsker å bli medlem i NFKA koster årsavgiften kr 250,-.  Send e-post til nfka@act-norge.no
Program:

 

 

 

Påmeldingsfrist:
26. april 2024

Program

30. mai 2024
09.30-10.00
Registrering
10.00-10.15
Velkommen
Styret i NFKA
10.15-11.00
Relational Frame Theory (RFT) og atferdsanalyse i kontekst
Niklas Törneke
11.00-11.15
Pause
11.15-12.00
RFT og klinisk funksjonell analyse i praksis
Niklas Törneke
12.00-13.00
Lunsj og kulturelt innslag
13.00-14.45
RFT og klinisk funksjonell analyse i praksis
Niklas Törneke
14.45-15.00
Pause
15.00-16.45
Med klinisk blikk på atferdsanalyse
Emily K. Sandoz
16.45-17.00
Oppsummering av dagen
Komite
19.30-23.00
Middag og sosialt arrangement ved Radisson Blu Royal Garden
31. mai 2024
09.00-09.30
Introduksjon til dagen / kulturelt innslag
09.30-10.30
Pulsen på forskning
Henrik Børsting Jacobsen
10.30-10.45
Pause
10.45-11.45
Bruk av metaforer i atferdsterapi
Niklas Törneke
11.45-12.45
Lunsj med stands fra NFKA og NFKT
12.45-14.15
Parallellsesjoner: Klinisk atferdsanalyse i praksis / ACT for barn og unge / Do the hexadance
Olga Tingstedt / Tina Bygballe og Alexander Mogstad / Anne Sjøvold
14.15-14.45
Panelsamtale etter parallellsesjoner
Komitemedlem
14.45-15.00
Oppsummering og avslutning

Foredragsholdere

Anne Sjøvold Anne Sjøvold er utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk og hun er MBSR instruktør. Hun jobber som fagkoordinator i en avlastningsbolig for unge mennesker med funksjonshemming i Ås kommune. Anvendt atferdsanalyse er hennes faglige ståsted og hun ble kjent med ACT i 2006. «Do the Hexadance» Vi vet at mange tjenesteytere som jobber i boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming utsettes for ubehagelige hendelser på jobb, noe som fører til høyt sykefravær og høy turnover. SSB,s levekårsundersøkelse viste at i 2022 ble over halvparten av vernepleierne i undersøkelsen utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Vi vet også at det er stor mangel på fagpersoner, så det er viktig å ta godt vare på de ansatte. Vi har prøvd ut elementer fra Acceptance and Comittment Training og Oppmerksomt nærvær med Hexaflexen som arbeidsmodell. Målet har vært å gjøre ansatte mer psykologisk fleksible. Innenfor rammen av lite ressurser og turnusjobbing har vi jobbet enkelt og anvendt kjerneprosessene fleksibelt. Jeg vil i presentasjonen gi noen praktiske eksempler på hvordan Hexaflexen er anvendt i arbeidet med å hjelpe ansatte å ta bedre vare på seg selv i en krevende arbeidshverdag. Tiltakene tar utgangspunkt i funksjonelle vurderinger av personalatferd. Det vil bli lagt opp til dialog og spørsmål.
Emily K. Sandoz Dr. Emily K. Sandoz (she/they) is the Emma Louise LeBlanc Burguieres/BORSF Endowed Professor of Social Sciences and Full Professor in the Psychology Department at the University of Louisiana at Lafayette. Emily is the Director of the Louisiana Contextual Science Research Group, which supports collaborative contributions from students and professionals from all over the world. They have co-authored three books on acceptance and commitment therapy for struggles with eating and body image, along with chapters and journal articles on contextual behavioral science, social justice, clinical behavioral processes, and psychological flexibility. Emily has led more than 100 training workshops for professionals around the world, and serves as a peer-reviewed ACT trainer. They also practice as a Clinical Psychologist, focusing on clinical behavior analysis.
Henrik Børsting Jacobsen Henrik Børsting Jacobsen er Associate Professor ved Universitetet i Oslo hvor han er en av to ledere av MindBody lab. Her forsker han blant annet på hvordan langvarig stress kan føre til uhelse og sykefravær og psykologiske tilnærminger til smertebehandling. Henrik er også klinisk psykolog og forsker ved smerteklinikken ved Ullevål sykehus. Han er lidenskapelig opptatt av smerte, stress og søvn og har blant annet skrevet boken «Gjengangere» sammen med faren sin. Henrik har studert, brukt og forsket på ACT i ca 15 år. I presentasjonen min skal vi sammen utforske den nyeste forskningen min innen ACT for langvarige smerter og utmattelse. Vi ser på den nyeste vitenskapelige forskningen, innovative testmetoder, samt en fremtidsrettet diskusjon om hvordan vi kan forstå og håndtere ACT prosesser bedre i forskning.
Niklas Törneke Niklas Törneke er svensk psykiater og autorisert psykoterapeut med mer enn 30 års erfaring fra klinisk arbeid. Han tilhører den opprinnelige gruppen av fagfellevurderte ACT-trenere innen ACBS. Ved siden av sitt eget kliniske arbeid har han lært opp og veiledet andre innen ACT og RFT både i Sverige og internasjonal i mange år. Han har skrevet og vært medforfatter av flere bokkapitler og bøker med spesielt fokus på å anvende grunnleggende atferdsprinsipper i daglig klinisk arbeid, og med særlig fokus på Relational Frame Theory (RFT). I 2023 kom han ut med sin aller nyeste bok "Vägledning i klinisk funktionell analys".
Olga Tingstedt Olga Tingstedt er psykiater ved sykehuset Namsos der hun jobber som overlege i Allmennpsykiatrisk poliklinikk. Hun har hatt kjennskap til ACT siden 2011 og praktisert det aktivt siden 2020. I senere tid har hun interessert seg for «ACT som klinisk atferdsanalyse» med fokus på teoretiske grunnprinsipper og her-og-nå prosesser i terapirommet. Hun har også deltatt på flere workshops og veiledningsgrupper med Emily Sandoz innenfor dette temaet.
Tina Bygballe og Alexander Mogstad Tina Bygballe er psykologspesialist utdannet ved NTNU med fordypning i barn og ungdom. Har de siste 12 årene arbeidet ved BUP BUK og har i tillegg en 20% stilling i Palliativt team for barn og unge. Alexander Mogstad er psykologspesialist utdannet ved NTNU med fordypning i klinisk habilitering. Har de siste 6 årene arbeidet ved BUP BUK og har også en 20% stilling i Palliativt team for barn og unge. Vi har begge tatt ACT utdanning i regi av Bedre terapeuter. Vi benytter ACT i vår arbeide med barn og familier innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken på St.Olavs hospital. Vi jobber mye med aksept og håndtering av kronisk og/eller alvorlig sykdom hos barn.
Tilbake til topp