Jubileumskonferanse – NFKT 30 år!

Norsk forening for kognitiv atferdsterapi fyller 30 år, og inviterer til Jubileumskonferanse på Litteraturhuset Oslo, fredag 14. juni 2024

Konferansen er et tilbud til NFKTs medlemmer og de vil prioriteres i forhold til plass.

 

Komite:  Arne Repål, Tine Hilsen Eggen, Åshild Tellefsen Håland, Kari Ersland og Aina Skoland

 

Med forbehold om endringer i programmet
Godkjenning

Konferansen vil søkes godkjent hos psykologforeningen, legeforeningen og sykepleierforbundet.

Dato:
14. juni 2024, 09:00 - 17:00
Sted:

Litteraturhuset Oslo

Adresse: Wergelandsveien 29, Oslo

Deltakeravgift:
Gratis.
Begrenset antall plasser.
Ikke-medlemmer kan få plass dersom det er ledige plasser etter påmeldingsfristen.
Påmeldingsfrist:
14. mai 2024

Påmelding til Jubileumskonferansen 14. juni 2024

Program

14. juni 2024
09:00-09:30
Registrering
09:30-09:45
Velkommen
Annelise Fredriksen
09:45-10:15
Starten på det hele
Tore Stiles / Hans Nordahl
10:15-10:45
Utvikling KAT i BUP
Kristin Martinsen
10:45-11:00
Pause
11:00-11:30
Arbeid og helse som tema i KAT
Torkil Berge
11:30-12:00
Rask psykisk helsehjelp. Hvilke erfaringer har vi gjort oss så langt?
Marit Mørch Jacobsen
12:00-12:45
Lunsj
12:45-13:15
Soma - Psyke tur/retur - kognitiv atferdsterapi anvendt i en allmennmedisinsk hverdag
Jonas Carsten Jeppesen
13:15-14:00
Om implementering. Hva skal til for at KAT tas i bruk etter endt utdanning? Paneldiskusjon
14:00-14:30
Status for KAT i dag. Hva er kunnskapsgrunnlaget?
Jan Ivar Røssberg
14:30-14:45
Pause
14:45-15:30
Forskjeller og likheter mellom KAT, ACT, Skjematerapi, Metakognitiv terapi. Rundebordsamtale
15:30-15:45
Brukerperspektiv: Erfaring med KAT
Mira Susan Haglund
15:45-16:00
Pause
16:00-16:30
KAT på digitale plattformer
Marianne Aalberg / Arne Repål
16:30-17:00
Hvor går utviklingen? Kognitiv atferdsterapi i et fremtidsperspektiv.
Annelise Fredriksen / Jon F. Bjåstad
Tilbake til topp