Undervisningsfilmer for ferdighetstrening

Neeta Myrseth Parmar og Jone Solberg Vik demonstrerer kognitiv terapi i samarbeid med skuespillerne Benedicte Høyland Rabben og Per TS Johnsen. Videoene benyttes som øvelser i ferdighetstrening. Filmene er produsert av Stang Media.

Del 1: Utforsking av tenkemåter og utforming av tiltak som kan gi økt opplevelse av mestring og glede

Ferdighetstrening 1:1 – Identifisering av negative automatiske tanker

Ferdighetstrening 1:4 – Energitanken

Ferdighetstrening 1:2 – Utforske gyldighet til negative automatiske tanker

Ferdighetstrening 1:5 – Komme i gang med gode aktiviteter

Ferdighetstrening 1:3 – Modifisere og ta stilling til negative automatiske tanker

Del 2: Utforming av en individuell problemformulering og iverksetting av atferdseksperimenter

Ferdighetstrening 2:1 – Kasusformulering: Symptomer og tanker

Ferdighetstrening 2:4 – Kasusformulering: Sammenhenger mellom tanker og symptomer

Ferdighetstrening 2:7 – Samtale med trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:10 – Drøfting av forskjeller mellom samtaler med og uten trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:2 – Kasusformulering: Trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:5 – Forberedelse til atferdseksperiment: Negative antagelser

Ferdighetstrening 2:8 – Refleksjon omkring samtale med trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:11 – Tilhørers opplevelse av samtaler med og uten trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:3 – Kasusformulering: Indre oppmerksomhetsfokus og mentalt bilde av en selv

Ferdighetstrening 2:6 – Forberedelse til atferdseksperiment: Trygghetsatferd

Ferdighetstrening 2:9 – Samtale uten trygghetsatferd

Tilbake til topp