Panikklidelse og agorafobi

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål  

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Få kjennskap til relevante kartleggingsverktøy
 • Utarbeid kasusformulering for panikklidelse og gi informasjon om angst
 • Gi informasjon om behandlingen 
 • Gjennomfør et atferdseksperiment for å undersøke antagelser om angstsymptomer 

Innhold

Innhold

 1. Gå gjennom «Kaja» og «Andreas» og drøft pasientens angstplager.
 2. Fyll ut «Unngåelse ved angst» og «Vurdering av panikkanfall» 
 3. Sett agenda. Kartlegg fysiske og mentale symptomer på angst og pasientens tolkninger av symptomene og katastrofetanker om angsten (varighet, intensitet).
 4. Undersøk hvordan tankene virker inn på engstelse og angstsymptomer. 
 5. Kartlegg sikkerhetsatferd
 6. Kartlegg tanker om antydninger til kroppslige eller mentale symptomer. Undersøk hva slags situasjoner vekker angst.
 7. Tegn angstkurven og gi informasjon om Amygdala og effekten av eksponering. 
 8. Gi praktisk informasjon om eksponeringsterapi. 
 9. Drøft pasientens bekymringer knyttet til at man kan få et panikkanfall i forbindelse med eksponering
 10. Gi informasjon om behandlerrollen i eksponeringsterapi
 11. Ta forventningsjekken
 12. Gjennomfør et atferdseksperiment: Fremkall angstsymptomer og undersøk gyldigheten av katastrofale antakelser.
Tilbake til topp