Sosial angstlidelse

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Få kjennskap til relevante kartleggingsverktøy
 • Utarbeid kasusformulering for sosial angst 
 • Gi informasjon om behandlingen 
 • Gjennomfør eksponering eller et atferdseksperiment 

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom «Thomas» og «Anne» og drøft pasientens angstplager.
 2. Fyll ut «Unngåelse ved angst» og «Vurdering av panikkanfall» 
 3. Sett agenda. Kartlegg fysiske om mentale symptomer på angst. Undersøk pasientens bekymringer og negative antagelser i situasjonen. Undersøk hvor sterkt pasienten tror på de negative tankene og hvordan han/hun vet at de stemmer.
 4. Fyll inn i modellen og drøft hvordan symptomene og tankene virker gjensidig forsterkende
 5. Kartlegg sikkerhetsatferd. Undersøk selvfokusert oppmerksomhet
 6. Fyll inn i modellen og drøft effekten av sikkerhetsatferd og selvfokusering på godt og vondt. 
 7. Undersøk hvilket bilde eller forestilling pasienten har av seg selv i den sosiale situasjonen. 
 8. Undersøk grubling i etterkant og bekymring i forkant. 
 9. Gi informasjon om behandlingen 
 10. Ta forventningsjekken 
 11. Planlegg og gjennomfør eksponering eller et atferdseksperiment
Tilbake til topp