Tolkning av hendelser

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål  

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk (sokratisk dialog)
 • For å hente fram negative automatiske tanker og alternative tanker
 • For å tydeliggjøre implikasjoner og betydninger av hendelser og tolkninger 
 • Presentere sammenhengen mellom tanker (både negative automatiske tanker og alternative tanker) og konsekvenser (følelser, kroppsreaksjoner, atferd) gjennom ABCDE og beholdermetafor
 • Informere om måter som pasienten kan få tilgang på og holde fast i alternative tanker
 • Presenter og drøft «tankefeller»

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom «Haldis» og drøft sammen med naboen hvordan depresjonen kan komme til uttrykk
 2. Gi informasjon om kognitiv terapi og foreslå en agenda for samtalen, både struktur og tema
 3. Intervjue pasienten slik at negativ automatiske tanker (B) kommer fram og koble til konsekvenser (C – følelse, kroppen/indre tilstand, atferd)
  1. Sett opp en ABC
 4. Undersøk pasientens synspunkter på gyldighet (0–100)
  1. I situasjonen og i samtale med behandler
 5. Intervjue pasienten slik at alternative tanker (D) kommer fram
 6. Koble alternative tanker til relevante konsekvenser, utvid ABC med DE. Skriv på tavle/et ark. (E = Følelse, atferd, indre tilstand). Presenter beholdermetaforen som en måte å fremstille sammenhengen mellom tanker (både negative automatiske tanker og alternative tanker) og konsekvenser for indre tilstand (for eksempel motivasjon, viljestyrke, tro på seg selv, optimisme)
 7. Gi informasjon om at de negative tankene gjerne kommer automatisk, det vil si at de er selvdrevne, mens det kreves ofte en bevisst innsats for å hente fram alternative tanker. Drøft hvordan man kan få tak i alternative tanker når de negative regjerer.
 8. Presenter og drøft tankefeller
Tilbake til topp