Milde til moderate rusmiddelproblemer

Her beskrives mål, innhold og prosedyrer i ferdighetstreningen i kognitiv terapi.

Mål

 • Demonstrere samarbeidspreget intervjuteknikk 
 • Få erfaring med å fokusere på ambivalensutforskning og beslutningstaking
 • Få erfaring med å hente fram automatiske og alternative tanker på som kan påvirke motivasjon, utholdenhet, forpliktelse, mestringstro og sannsynlighet for rusmiddelbruk
 • Få oversikt over hvordan tanker kan påvirke rusmiddelbruk og sette informasjonen i ABCDE-skjema

Innhold

Prosedyrer

 1. Gå gjennom «Anders» og «John» og drøft rusmiddelbrukens negative konsekvenser Diskuter utfordringer i endring og eksempler på mestring.
 2. Sett agenda. Utforsk ambivalens ved å kartlegge fordeler og ulemper
 3. Refleksjon over verdier og valg.
 4. Gjør pasienten kjent med KT ved å plassere informasjon fra ambivalensutforskning i et ABCDE-skjema 
 5. Kartlegg røde, gule og grønne triggersituasjoner 
 6. Gjennomgå gjennomført hjemmeoppgave med fokus på anvendelse av moderasjonsråd og selvinstrukser.
 7. Presentere «Ressursmodellen» og la pasienten fylle ut Skjemaet «Hva kan jeg gjøre mer av for å opprettholde endring?» 
Tilbake til topp