Kognitiv terapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten

Her finner du retningslinjer og oppgaver for deg som kursleder, samt oppdaterte versjoner av alle skjemaer og dokumenter som skal brukes i forbindelse med utdanningen. Som kursleder har du det faglige ansvaret for kurset, og gjennomføringen gjøres i henhold til retningslinjene.

Før oppstart | Under utdanningen | Etter utdanningen

 

Før oppstart


Administrative oppgaver:

 • Sett opp datoer for alle samlinger (3 på vår- og 2 på høstsemesteret), og send program med datoer/tema/foreleser (innen 2 uker etter at avtale om kurslederoppdrag er gitt) til undervisningskoordinator Kristin Rohr Slåtto
 • Dersom datoene endres må det gis beskjed om dette til Kristin.
 • Dato for eksamen må ikke være senere enn 31. mai for vårsemesteret. Dette fordi eksamensresultatet må foreligge før ferieavvikling.
 • Kurssekretær utnevnes i samråd med Kristin. Kursleder må også sette seg inn i kurssekretærs oppgaver
 • Du får deltakerliste fra NFKT før oppstart.  Husk å be om oppdatert liste rett før oppstart da endringer kan forekomme.

Studieplan:

 • Sett deg inn i oppdatert studieplan
 • Sett opp det faglige programmet og gjør avtale med undervisningsleder om hvilke forelesere som skal brukes. Forelesningskontrakt/avtale med forelesere og ferdighetstrenere skal inngås av Admin, NFKT.

Veiledning:

 • Ta kontakt med NFKT godkjente veiledere (BUP), fordel deltakere inn i veiledningsgrupper, og send oversikt over veiledere og grupper til NFKT
 • Send Veileders oppgaver til veilederne
 • Kollegaveiledning: Sett sammen to og to deltakere, gjerne med ulik profesjon og arbeidssted
 • Evaluering av veiledningen sendes deltakerne hvert halvår (Admin). Sammenfatning sendes veileder, og ved avvik sendes det også til undervisningsleder og kursleder.

Ferdighetstrening:

 • Gjør avtale med undervisningsleder om hvilke ferdighetstrenere som skal brukes. Kontrakt/avtale med ferdighetstrener skal inngås av Admin, NFKT.

Erfaringsformidling:

 

Under utdanningen


Administrative oppgaver:

Informer deltakerne om:

 

I tillegg:

 • Sørg for at alle deltakerne får tilhørighet i en kollokviegruppe
 • Påse at kurssekretær fører fraværsliste for hver samling.  Godkjent oppmøte kun dersom deltakeren har vært tilstede hele dagen.
 • På hver samlings siste dag sender Admin ut elektronisk evaluering. Evalueringen er spesifikk for samlingen. Ved endring i programmet må NFKT derfor få beskjed.
 • Informer deltakerne om medlemskap i NFKT: Bli medlem av et voksende faglig fellesskap! | Norsk forening for kognitiv terapi

Veiledning:

 • Start opp veiledning så tidlig som mulig
 • Samle inn loggen fra kollegaveiledningen mot slutten av utdanningen

Eksamen:

 • Påse at deltakerne har oppfylt både oppmøte- og arbeidskrav før de får ta eksamen
 • Eksamen arrangeres av Admin.

 

Etter utdanningen


Administrative oppgaver:

Veiledning:

 • Gi beskjed til NFKT når veiledningen er avsluttet

Krav til deltakerne

Deltakerne må ha 90% oppmøte på undervisningssamlingene, og 100% oppmøte på veiledningen og ferdighetstreningen. Dessuten må de oppfylle alle arbeidskravene for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med NFKT

Tilbake til topp