Kognitiv terapi for leger og psykologer

Denne utdanningen er for deg som er psykolog, psykiater eller lege i videreutdanning i psykiatri, og som ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som kognitiv terapeut.

Prinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Enjoy your life for the best and grab about you’ll be able to from a university a long time which is the right time you can make. Hire us to try and do your homework working on your groundwork written documents, essays, theses, and / or dissertations plus we are going to ensure it is really appropriate only for anyone. While we create your own tailor made essays conventional paper, you can easily take care of various other critical home business or only spend much-needed precious time sleep. Buy2Essays.com will be fully ideal for supplying the finest customized essays buy essay online timely. Discomfort the specified instruments to fulfill just about every obligation that your teacher probably have. Request school essays on our site and allow all of us for taking above it troublesome and time-consuming work for you!

Kognitiv terapi er tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne. Du vil få opplæring godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Kognitiv terapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

 

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Psykologforeningen:
denne videreutdanningen er godkjent som fordypningsprogram til spesialiteten i psykoterapi i Norsk Psykologforening.  Spesialisering i psykoterapi for psykologerKrav til veiledning ifm spesialiseringUtfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi.  Er også godkjent som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs.

Legeforeningen:
Psykiatri: godkjennes med 160 timer for leger under spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Allmennmedisin: godkjennes med 30 poeng klinisk emnekurs i psykiatri og 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 timer

 

Studieplan

Les studieplanen her.

 

Antall semestre
4 semestre
Pris
36000,-

Det faktureres med kr 9 000,- per semester. Veiledningsutgifter på ca kr
12 000,- (totalt) kommer i tillegg. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Søkere til utdanningen må ha embetseksamen som lege eller psykolog.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50%) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere over tid. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanningen pga endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen her

Program for Oslo 2020
Program for Tromsø 2020
Program for Kristiansand 2021
Program for Trondheim 2021
Program for Oslo vår 2021
Program for Stavanger høst 2021
Program for Skien høst 2021

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen?Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål

 

Brosjyre om utdanningen

 

PÅMELDINGSFRIST: 4 UKER FØR OPPSTART

 

 

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Stavanger (SUS)
24.november 2021
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp