Kognitiv atferdsterapi for leger og psykologer

Denne utdanningen er for deg som er psykolog, psykiater eller lege i videreutdanning i psykiatri, og som ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov.

Prinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Kognitiv terapi er tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne. Du vil få opplæring godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Kognitiv terapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

 

Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer
Innhold:
Samling 1: Innføring i grunnleggende kognitiv terapi m/ferdighetstrening
Samling 2: Kognitiv terapi ved depresjon m/ferdighetstrening
Samling 3: Kognitiv terapi ved panikklidelse, agorafobi og spesifikke fobier m/ferdighetstrening
Samling 4: Kognitiv terapi ved sosial angstlidelse m/ferdighetstrening
Samling 5: Kognitiv terapi ved PTSD (CT-PTSD) m/ferdighetstrening
Samling 6: Kognitiv terapi ved personlighetsmessig forankrede problemer m/ferdighetstrening
Samling 7: Kognitiv terapi ved rusmiddelproblemer m/ferdighetstrening
Samling 8: Kognitiv terapi ved generalisert angstlidelse (GAD)
Samling 9: Kognitiv terapi ved psykose
Samling 10: Kognitiv terapi ved sinne/vold
Samling 11: Kognitiv terapi ved insomni

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Psykologforeningen: denne videreutdanningen er godkjent som fordypningsprogram til spesialiteten i psykoterapi i Norsk Psykologforening.  Spesialisering i psykoterapi for psykologerKrav til veiledning ifm spesialiseringMålbeskrivelse for obligatorisk program i psykoterapiInformasjon om krav til samtidighet i spesialistutdanningen.  Er også godkjent som fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs.

Legeforeningen: Psykiatri: godkjennes med 160 timer for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
For leger kan veiledningen godkjennes til psykoterapiveiledning (3.året), forutsatt at den blir gitt av psykiater som er godkjent veileder i kognitiv terapi og Dnlf.  Spesialistutdanningen i psykiatri.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 timer  

Antall semestre
4 semestre
Pris
40000,-

Det faktureres med kr 10 000,- per semester. Veiledningsutgifter på ca kr
15 000,- (totalt) kommer i tillegg. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Søkere til utdanningen må ha embetseksamen som lege eller psykolog.
Under utdanning må søker være i en arbeidssituasjon (min 50%) hvor det er mulig å anvende kognitiv terapi i endringsarbeid i direkte relasjon til minimum to pasienter/klienter/brukere.
Hvis det under utdanningen blir endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Program for Oslo 2022
Program for Oslo 2023
Program for Molde 2023
Program for Tromsø 2024
Program for Bodø 2024
Program for Oslo 2024

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål   Brosjyre om utdanningen  

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Levanger (869)
13.mai 2024
Oslo (825) *Venteliste
16.september 2024
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp