Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning

Denne utdanningen gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som kognitiv terapeut.

Denne utdanningen er todelt, og på trinn 1 vil du særlig få kompetanse på behandling av angstlidelser og depresjon, mens trinn 2 inkluderer behandling av lav selvfølelse, insomni, langvarige smerter og vedvarende utmattelse samt posttraumatisk stresslidelse/plagsomme minner og rusmiddelproblemer. Kognitiv terapi er tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne.

Prinsippene i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging og døgnbehandling. Dessuten benytter mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk for forståelse og endring.

Understand that your degrees rely upon the quality of documents you’re writing, which explains why think about the actual competent in addition to expert expertise that people offer. Who can carry out this composition? You already know the right formula because we provide you with custom writing service PaperHelpWriting.com – offerings. All of us associated with trained freelancers and even authors can reduce the strain associated with making a booming scholastic document plus carry demand away you. You must pay for analysis newspaper work to get plenty of time to consider alternative things and even duties.

Du vil få opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Kognitiv terapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv terapi er et supplement i behandling av kreftsykdom, multippel sklerose, diabetes og revmatiske lidelser. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen
Trinn 1

Eksamen går over to timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan få tre timer. Prøven består av fire oppgaver som skal besvares. Dersom kandidaten ikke består prøven første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Trinn 2

Eksamen går over 2 timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan få tre timer. Eksamen består av fire oppgaver som skal besvares. Dersom kandidaten ikke består eksamen første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Godkjenning
Trinn 1

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på ferdighetstreningen samt bestått eksamen. Fraværslister vil bli ført. Fullført Trinn 1 med bestått avsluttende eksamen i regi av NFKT gir adgang til å søke videregående seminar, Trinn 2. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

 

 

Trinn 2

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

 

Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist.

Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier.
Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi).
For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng.
Dvs at FO godkjenner videreutdanningen i kognitiv terapi, kandidatene må gjennomføre både trinn 1 og trinn 2 i tillegg til å fylle resten av kravene til arbeid, veiledning og fordypningsoppgave.

Fagforbundet: Videreutdanningene godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter samt øvrige helsefaglige personellgrupper med : Trinn 1: 104 timer, Trinn 2: 128 timer + 50 timer veiledning.

Studieplan
Trinn 1

Se studieplan for Trinn 1

Trinn 2

Se Studieplan for Trinn 2

Antall semestre
Trinn 1: 2 semestre
Trinn 2: 3 semestre
Pris
Trinn 1: 14600,-
Trinn 2: 18000,-

Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

For Trinn 2 kommer veiledningsutgifter på ca kr 15.000-18.000,- (totalt pr delt) i tillegg.

Krav til deltakelse

Man må ha en bachelorgrad i helse- og sosialfag, og være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid. I tillegg må rammene for å tilby pasientene kognitiv terapi være tilstede på arbeidsplassen.
*En bachelor/master i psykologi eller bachelor i pedagogiske fag er ikke kvalifiserende.

For å kunne delta på Trinn 2 må deltakeren ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT.
NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Studieplan for Trinn 1

Studieplan for Trinn 2 

 

Program Bergen tr 2/2019
Program Oslo tr 2/feb 2020
Program Skien tr 2/2020
Program Stavanger tr 2/2021
Program  Ålesund tr 2/2021

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål

 

 

Trinn 1:

Brosjyre om utdanningen

Trinn 2:

Brosjyre om utdanningen

 

Sikre deg et sammenhengende utdanningsløp til en redusert pris ved samtidig å melde deg på Trinn 1+2

  • 32600,-
  • 28600,-

Bli faglig sterkere og tryggere i behandlingssituasjonen.

Oppstart av utdanningen

Trinn 1

Hvor
Planlagt oppstart
Førde
24.september 2020
Hamar/Lillehammer
13.januar 2021
Sandnes
27.januar 2021
Oslo *Venteliste
11.februar 2021

Trinn 2

Hvor
Planlagt oppstart
Oslo
25.januar 2021
Stavanger
1.februar 2021
Ålesund
16.februar 2021
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp