PDF-notat

Sleep Hygiene Index – Søvnhygiene

Kartlegger hvordan pasienten forholder seg til ulike råd om søvnhygiene.

Lær å anvende hjelpemidlene

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode hjelpetilbud som er bygget på en profesjonell utdanning. Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell.

Tilbake til topp