Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.

Eksempler er katastrofer, alvorlige ulykker og voldtekt. Trusselen oppleves som overveldende uten mulighet til å mestre situasjonen. Den opprinnelige skrekkopplevelsen gjenoppleves gjennom påtrengende minner (flashbacks) eller mareritt. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer og unnvikelse av alt som minner om den traumatiske hendelsen.

Lidelsen rammer ikke bare de som var direkte involvert i hendelsen. Du kan også få disse problemene om du har vært vitne til en traumatisk hendelse eller på annen måte var involvert, kanskje som en som deltok i hjelpearbeid.

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Hvis symptomene følelsene varer lenger enn en måned, eller hindrer deg i å komme videre i livet ditt, så kan du ha posttraumatisk stresslidelse.

Påtrengende minner

Hvis du har posttraumatisk stresslidelse, kan du oppleve å få sterke minner om en traumatisk hendelse. Du kan ha “flashbacks”, der du opplever at du gjennomlever hendelsen på nytt, eller du kan ha mareritt om det som skjedde. Noen mennesker forsøker å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner dem om hendelsen.

Posttraumatisk stresslidelse kan også få deg til å føle deg oppspilt, anspent eller nervøs, eller du kan bli irritabel og sint. Forstyrrelsen kan være en belastning for forholdet til familie eller venner.

Noen har også fysiske symptomer. Du kan føle deg svimmel, kvalm eller ha hodepine, eller ha en følelse av at hjertet slår veldig fort eller hardt. Mange av disse følelsene er normale. Det er alltid vanskelig å komme seg etter en skremmende hendelse. Men hvis du har posttraumatisk stresslidelse vil symptomene ikke blekne med tiden, og de kan begynne å forstyrre livet ditt.

Behandling

Kognitiv atferdsterapi kan hjelpe personer med posttraumatisk stresslidelse. Den er rettet mot å hjelpe deg som pasient til å forstå dine tanker og følelser, og på å finne praktiske måter å mestre tanker og følelser. Det fins god forskning som viser at kognitiv atferdsterapi kan hjelpe deg til å føle deg mindre engstelig, ha færre symptomer på posttraumatisk stresslidelse eller til og med bli helt frisk. Behandlingen gir ikke noen egentlige bivirkninger, men det kan være vanskelig å snakke om de traumatiske hendelsene. Noen ganger faller pasienter ut av behandling på grunn av dette ubehaget, og dette er noe det er viktig å forebygge ved å snakke med terapeuten om hva som kan bli vanskelig i samtalene og hvordan man kan bli mer trygg i denne situasjonen.

Du kan bearbeide de traumatiske minnene ved å snakke om dem i terapi. Det vanskeligste med å ha posttraumatisk stresslidelse kan være å be om hjelp. Men dette er veldig viktig. Å komme i behandling kan hjelpe deg til å føle deg bedre, og til å komme videre med livet ditt. Det er aldri for sent å starte i behandling.

Du kan bearbeide de traumatiske minnene ved å snakke om dem i terapi. Du kan lese mer om bearbeiding av traumatiske minner her. 

Terapeutisk skriving

Mange opplever at de får bearbeidet ubehagelige hendelser ved å skrive det hele ned, kanskje som en historie bare de selv får lese. Gjennom å skrive får de organisert tanker, satt ord på følelsene sine og gitt erfaringene ny mening. Denne metoden kalles terapeutisk skriving.

Nyttig informasjonsmateriell

Klinikk for Krisepsykologi har laget en selvhjelps-side som beskriver metoder for å mestre plagsomme ettervirkninger som kriserammede kan oppleve.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har laget et informasjonsskriv om hvordan vi kan forstå posttraumatisk stress.

Mareritt

Mange opplever å ha gjentakende mareritt om den traumatiske hendelsen i lang tid etter selve hendelsen. Her er et notat som beskriver tiltak ved gjentakende mareritt.

For informasjon om posttraumatisk stresslidelse på engelsk, se her.

Tilbake til topp