Sentre for jobbmestring

I flere fylker er det etablert Senter for jobbmestring i NAV. Tilbudet er for personer som har problemer med jobben på grunn av depresjon og/eller angst, som er i faresonen for å bli sykmeldt, eller er under oppfølging av NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid. Tilbudet består både av arbeidsrettede tiltak og psykologisk hjelp bygget på kognitiv atferdsterapi for psykiske plager

Senter for jobbmestring er et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng. Du kan:

  • være under oppfølging av NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid
  • ha et arbeidsforhold du er helt eller delvis sykmeldt fra på grunn av psykiske helseproblemer
  • være i faresonen for å bli sykmeldt som følge av psykiske helseproblemer

Hva består tilbudet av?

Du får hjelp med å håndtere og mestre symptomene på psykiske helseproblemer i en arbeidssammenheng. Ved behov får du også hjelp med tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen eller hjelp til å skaffe arbeid av en jobbkonsulent som er ansatt ved senteret. En tilstreber integrert og samtidig behandling av psykiske plager og hjelp til jobbmestring. Du lærer å utforske og etter hvert utfordre negative tankemønstre som kan være knyttet til angst og depresjon og ulike jobbsituasjoner. Veiledningen gis av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Mer informasjon finnes her

Tilbake til topp