Forside

Navnebytte

Vi gjør oppmerksom på at NFKT ved årsmøtet i 2023 vedtok at foreningen skulle endre navn fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi.  Forkortelsen, NFKT, vil bestå. Også logoen er fornyet i denne sammenheng.  Arbeidet med å oppdatere nettside og dokumenter er i gang, men nytt og gammel navn og logo vil naturlig nok opptre parallelt over en lengre periode.

Kognitiv atferdsterapi som metode for innsikt og endring

Kognitiv atferdsterapi er en populær og etterspurt tilnærming til behandling og selvhjelp. Metoden benyttes både ved psykiske og fysiske lidelser, og for mennesker i alle aldre. På denne nettsiden finner du informasjon om tiltak som kan være til hjelp.

Få faglig påfyll

Ønsker du faglig stimulans som kognitiv terapeut? Det pågår stadig spennende faglige aktiviteter. Finn et kurs som passer deg.

Tilbake til topp