Kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Mange barn og ungdommer opplever psykiske vansker. Da kan de trenge noen å snakke med. Vanligvis vil foreldrene være nærmeste støtte. Noen ganger kan det imidlertid være vanskelig å snakke med dem, særlig hvis problemene har sammenheng med forholdet til foreldrene. Det kan da være andre voksne på skolen eller i familien som de kan snakke med. Mange ganger kan det også være god støtte i å snakke med en venn.

Hvis det er noe i hverdagen din som gjør at du er trist og engstelig, er det viktig at det blir gjort noe med det. Det kan for eksempel være utestenging, mobbing, konflikter hjemme eller at du ikke lenger får ting til like godt som tidligere. Det er voksnes ansvar å sørge for at du har en trygg og god hverdag.

Det er også viktig at du kan være en god støttespiller for deg selv. Her kan kognitiv atferdsterapi være nyttig. Denne metoden kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med dine følelser og tanker, og for at du kan velge handlinger som er til hjelp for deg.

Tilbake til topp