Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og ungdom

Mange barn og ungdommer opplever psykiske vansker, og trenger da noen å snakke med. Det er spesielt viktig at det blir gjort noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til å gjøre en deprimert eller engstelig, for eksempel når man er utsatt for mobbing på skolen. For å hente opp egne ressurser og krefter, og for å være en god støttespiller for seg selv, kan kognitiv terapi være nyttig både som behandling og som selvhjelp.

Når man opplever vanskeligheter i livet, er det viktig å kunne snakke til seg selv på en måte som åpner for bruk av ens egne krefter og for å motta støtte fra omgivelsene. Dette gjelder enten vi er barn eller voksne. Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, fremhever betydningen av denne indre samtalen. Spørsmålet er hvordan du kan gi deg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst så vel som konstruktive råd om hva og hvem som kan være til hjelp for deg i en vanskelig situasjon.

Her finner du en beskrivelse av hva kognitiv terapi for barn og ungdom innebærer. Du finner også informasjon om barnas situasjon når foreldre har psykiske vansker, for eksempel når mor eller far er deprimert.

Et godt engelsk selvhjelpshefte spesielt for ungdom med depresjon er Dealing with Depression. Antidepressant skills for teens.

Nedenfor ser du filmer for barn og ungdom om psykisk helse, som foreldre også kan se sammen med barna.

Kognitiv atferdsterapi mot negative tanker

Kognitiv atferdsterapi mot angst og frykt

Frykt & røde og grønne tanker – Psykologisk førstehjelp

Like or not – Psykologisk førstehjelp

Å prøve og feile – Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp – opplæringsfilm

Redd for å være alene?

Det finnes nettsider som gir informasjon om hvordan man som foreldre kan snakke med barna, og foreningen Voksne for barn har utgitt noen fine hefter. Et annet nettsted der barn og unge kan stille spørsmål om ting de lurer på og få svar fra psykolog, er Ung.no.

 

ung-no-logo

ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Under finner du noen artikler fra denne nettsiden som er skrevet av psykolog Solfrid Raknes, noen av dem i samarbeid med psykolog Leif Edvard Ottesen Kennair.

Forskning viser gode resultater for kognitiv terapi for barn og ungdom, og det finnes mye nyttig litteratur om både behandling og veiledet selvhjelp. På denne nettsiden vil det komme mer informasjon om selvhjelp og hjelpetiltak også for de unge.

Tilbake til topp