Traumer og posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Noen hendelser kan være veldig skremmende, og det kaller vi for traumer. Dette kan gi reaksjoner i ettertid, som man kan trenge hjelp med å takle.

Noen hendelser kan være veldig skremmende. Senere kan minner om slike skremmende hendelser dukke opp og forstyrre hverdagen. Minnene kan vekke sterke og ubehagelige reaksjoner i kroppen, som for eksempel hjertebank. Reaksjonene kan komme plutselig, og det kan være vanskelig å skjønne hvorfor det skjer. Noen kan oppleve det som om de har mistet kontrollen over tankene og følelsene sine, og kanskje også over kroppen sin. De kan oppleve at påtrengende minner bare strømmer på, uten at de kan stoppe det som skjer. Det kan føles som om den skremmende hendelsen skjer om igjen, her og nå. Da kan de bli enda mer redde og engstelige, trekke seg unna og prøve å unngå alt som kan utløse slike minner og reaksjoner igjen. Heldigvis finnes det god hjelp å få!

Ordet traumer brukes når mennesker har opplevd noe svært alvorlig som gir en sterk mental eller kroppslig påkjenning. Det kan være at noen blir utsatt for ulykker, mobbing eller vold, eller at noen de er glade i dør. Noen opplever flukt eller krig, og ser mye fælt og skremmende. Noen hører at noe fryktelig har skjedd med andre i familien. Å være vitne til vold kan også være svært skremmende og føre til påtrengende og gjentatte minner om det fæle som skjedde.

Felles for de som er plaget av minner om skremmende traumer er at de har kjent på en kraftig redsel i en situasjon og kanskje også følt det som om de kommer til å bli alvorlig skadet eller dø. Etter slike hendelser kan de oppleve at minnene blir påtrengende og stadig kommer tilbake og plager dem. Det oppleves som om de dukker opp av seg selv, og det er vanskelig å kontrollere dem.

Minnene kan utløses av mange ting. De kan også utløses av personer og steder som minner om den skremmende hendelsen, f.eks. av stemmer, musikk eller farger. Det kan være bestemte lukter, for eksempel av alkohol eller bensin, og lyder, for eksempel høye rop eller lyden av bremser eller en brannalarm. Minnene kan også dukke opp i drømmer og fantasier.

Barn og unge som har opplevd traumer har ofte vansker med å sove og kan våkne opp om natten. De blir gjerne trøtte og lett frustrerte på dagtid. Dermed kan det bli ekstra krevende for både barn og familien å håndtere hverdagen.

De som har opplevd traumatiske eller skremmende situasjoner, kan reagere ulikt. Reaksjoner på traumer kalles traumesymptomer. Slike symptomer kommer ofte når noe minner deg om situasjonen du var i da du ble så redd. Minnene kan komme i situasjoner hvor du minst venter det, for eksempel på skolen. Det er veldig ubehagelig, og det er ikke rart at mange blir svært redde eller fortvilet.

Traumesymptomer kan vare i kort tid eller lang tid etter hendelsen. Barn og ungdommer reagerer ulikt, men det er vanlig å bli utrygg og usikker på seg selv. Noen reagerer med å trekke seg unna aktiviteter og folk. Noen blir engstelige for å være alene, mens andre trekker seg unna og isolerer seg. Andre igjen kan bli veldig urolige eller sinte. Noen kan bli så fortvilet og sint at de kan sparke eller slå. Andre føler at de stivner og fryser til, som om de ikke kan røre seg. Det er som om tanker og følelser stopper opp.

Mange som strever med minner om traumer har svingende følelser. De skifter for eksempel raskt fra godt til dårlig humør. Mange mister konsentrasjonen når de skal gjøre oppgaver, og de glemmer mye. Da er det ikke rart at de får vansker med følge med på skolen. De kan kjenne på vonde følelser som fortvilelse og skam. Tanker og minner kan være plagsomme og såre. Mange blir triste.

Da er det viktig å vite at dette er normale og ufarlige reaksjoner på å ha opplevd noe svært vondt eller veldig skremmende, og at det finnes hjelp å få.

For noen kan hjelp og støtte fra foresatte eller lærer være nok, for å dempe plagene og gjøre hverdagen lettere. For de som har mer alvorlige reaksjoner og påtrengende minner kan behandling hjelpe. Behandlingen består av samtaler, hvor du får hjelp for plagene og til å fungere bedre i hverdagen.

De som får diagnosen posttraumatisk stresslidelse har sterke reaksjoner som gir vansker med å fungere i hverdagen. Barn og unge kan bli urolige og skremt av å bli minnet om traumehendelser, og de kan reagere med å bli fjerne, isolere seg eller bli sinte. Det kan være vanskelig for voksne rundt barnet å forstå hvorfor barnet reagerer slik det gjør, men det er viktig at de gjør det.

Behandling: traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Hva kan du gjøre hvis du har opplevd noe traumatisk som plager deg i ettertid? Først og fremst er det viktig å fortelle om det du har opplevd til en voksen som du stoler på og som kan støtte deg.

Det kan hjelpe å snakke med en behandler om det som har skjedd. I den behandlingen som kalles traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge, lærer du om traumer, og du og behandleren din snakker om hvordan du har det i hverdagen din. I terapien lærer du å håndtere stress og problemer. Du får hjelp til å snakke om de vonde minnene slik at det som har skjedd ikke skal plage deg så mye. Du vi lære om hvordan symptomene dine kan gjenkjennes og håndteres på en god måte. Det er også viktig å lære å forstå og gjenkjenne hva som kan vekke traumeminnene, det som kalles utløsere eller «triggere».

Negative tanker om seg selv eller egne handlinger i etterkant av traumehendelsen er vanlig. Det kan gjøre at vonde følelser blir enda verre. I behandlingen vil du lære hvordan du kan utfordre slike tanker og hvordan det er mulig å få en bedre mestring. Målet er at du skal få økt kontroll i situasjoner som utløser traumeminner, og at negative følelser og kroppslige reaksjoner ikke blir overveldende. Ved å gå i samtaleterapi kan du få hjelp til å fungere bedre i hverdagen.

Det er viktig at hjem og skole kjenner til traumene som barnet eller ungdommen har opplevd og at de får kunnskap om hvordan de kan hjelpe barnet i mestring av traumereaksjoner. De voksne som er rundt barnet må være informerte om barnets behov og reaksjoner slik at de kan tilby god støtte.

Barn og unge som har opplevd traumer kan få god hjelp gjennom traumefokusert kognitiv atferdsterapi.

Tilbake til topp