Psykisk helse for barn og unge

Alle har vi både en fysisk og psykisk helse.  Og akkurat som man kan bli fysisk syk kan man også bli psykisk syk. Når vi strever litt psykisk, kaller vi det gjerne at man har psykiske vansker. Og når vanskene blir store eller ødelegger så det går utover venner, familie eller skole og jobb, kaller vi det gjerne psykiske lidelser. De vanligste er angstlidelser og depresjon. Men psykiske lidelser kan også være spiseforstyrrelser, tvangslidelse (OCD), psykoselidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) m.fl.  På denne nettsiden finner du mer informasjon både om psykiske lidelser og om tiltak som kan hjelpe, med spesiell vekt på kognitiv atferdsterapi og veiledet selvhjelp.

.

Tilbake til topp