Om kognitiv atferdsterapi

I kognitiv atferdsterapi (KAT) handler det om å se sammenhenger mellom ulike hendelser, og tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger i disse situasjonene.

Hvis du er trist eller deprimert, er det vanlig å tenke at «ingen liker meg» eller «jeg er mislykket». Kanskje velger du da å bli hjemme i stedet for å bli med på bursdagsfeiring til en i klassen, eller du slutter med aktiviteter som du tidligere har likt. Hvis du er mye engstelig, er det vanlig med negative tanker som «dette klarer jeg ikke», «dette får jeg ikke til», «jeg kommer til å dumme meg ut». Du velger kanskje å unngå situasjonen som du er engstelige for. Da får du heller ikke erfaring med at det kan gå bedre enn forventet.

Hvis slike negative tanker gjentas ofte, kan de etter hvert oppleves som en sannhet. Da kan det bli vanskelig å få øye på hva du faktisk får til og at det kan være noen som liker deg og har lyst til å være sammen med deg.

Selv om KAT ser mest på det som du her og nå opplever som vanskelig, kan det også være viktig for deg å forstå hva som har bidratt til problemene. Da kan det være nyttig å se nærmere på tidligere erfaringer. Tidlige negative opplevelser kan ha satt sine spor og påvirket selvfølelsen din og troen på deg selv. Det å se sammenhengen mellom tidligere erfaringer og vansker her og nå kan bidra til at du blir mer støttende og forståelsesfull ovenfor deg selv. Det har du fortjent.

KAT kan misforstås til bare å handle om å lære å tenke positivt. KAT handler heller om å lære å forstå og håndtere egne følelser og bli mer fleksibel i hva du tenker, og hva du gjør.

I KAT er det ofte nødvendig å involvere både foreldre, skole og eventuelt andre for å kunne gi god hjelp. Jo yngre du er, jo mer involveres foreldrene i behandlingen. I KAT med yngre barn er det vanlig å bruke lek og lekemateriell i samtalene. Ungdom kan ha god nytte av selvhjelpsmateriell.

Hva kan du forvente hvis du skal snakke med en KAT-terapeut

Terapeuten vil først bruke tid på å bli kjent med deg og hvordan vanskene som du strever med arter seg for deg. Terapeuten vil lytte til det du forteller og uttrykke forståelse for hvordan du har det og gi deg håp om at det er mulig å få hjelp og få det bedre. Terapeuten vil spørre om du kan gi eksempler på situasjoner som vekker uro, engstelse, tristhet, sinne eller andre vonde følelser, og hva du bruker å gjøre når vonde følelser vekkes. Du vil også få spørsmål om det er bestemte tanker, forestillinger, minner, bilder som dukker opp i slike situasjoner. I starten kan det være vanskelig å svare på slike spørsmål, men sammen med terapeuten vil dere prøve å finne ut av det. Hensikten er å finne ut om det er tanker eller handlinger som går igjen og som kan gjøre at vondt blir verre.

Terapeuten vil spørre om tidligere erfaringer som kan forklare problemene dine, og om det er forhold rundt deg nå, som familie, venner eller skole, som bidrar til dem. Terapeuten vil også være opptatt av å bli kjent med dine ressurser og det som er bra i livet ditt. Når man har det vanskelig, er det lett å glemme det som fungerer bra, og derfor er det viktig at dere også snakker om det.

En KAT-samtale gjennomføres vanligvis etter samme mønster fra gang til gang, og sammen med terapeuten blir dere enige om hva som er viktigst å snakke om. Det er også vanlig at det blir gitt oppgaver eller øvelser mellom hver samtale. I KAT er vi opptatt av hva du konkret kan gjøre her og nå for a? fa? det bedre. Her er det viktig a? bli bevisst hvordan noen handlinger bidrar til at problemene vedvarer, for eksempel dersom du unngår fryktede situasjoner eller isolerer deg fra andre. I terapien legger vi vekt på å prøve ut andre måter å handle på, og sammen med terapeuten vil dere finne ut av hva som kan være viktig for deg å øve på.

Du vil også bli spurt om hva du synes om samtalen, og om den er til hjelp for deg eller om det er noe som bør gjøres annerledes. Terapeuten vil være opptatt av dine synspunkter og om det dere gjør sammen faktisk hjelper deg til å få det bedre.

Det kan også være til hjelp at dine foreldre, lærer eller andre viktige voksne er med i enkelte samtaler. Det vil i så fall avtales med deg.

Hjelp til selvhjelp

I KAT kan du lære deg måter å tenke og handle på som bidrar til god psykisk helse og til at du får løst problemer. I KAT er også kunnskap om følelser og det å kunne gjenkjenne ulike følelser og sette ord på disse viktig. Målet for terapien er at du skal bli din egen terapeut.

Det finnes apper og annet selvhjelpsmateriell som kan være nyttig å bruke både mens du venter på å få terapisamtaler og som supplement mens du går i terapi. Du finner mer informasjon om dette her.

Tilbake til topp