Depresjon hos ungdom

Depresjon er både sterkere og varer lengre enn vanlig tristhet og nedstemt, og da er det viktig å få hjelp til å komme seg ut av depresjonen.

For at vi skal kalle det depresjon, må denne tilstanden ha vart i minst to uker. I tillegg må andre tegn også være til stede, for eksempel konsentrasjonsvansker, mangel på energi, søvnproblemer, redusert eller økt appetitt, passivitet, ikke lenger lyst å være med på ting som en tidligere har likt, rastløs, irritabel, mindreverdsfølelse, pessimistiske tanker om fremtiden og tanker om døden og selvmord.

Depresjon varierer i styrke og deles inn i tre grupper; mild, moderat og alvorlig depresjon avhengig av hvor mange symptomer som er til stede. Og depresjon forekommer i alle aldersgrupper. Når det gjelder ungdomsgruppen, regner man med at ca. 3 % av de som er over 16 år vil oppleve depresjon. Forekomsten er lavere blant gutter og de yngste i ungdomsgruppa.

Depresjon går vanligvis over etter noen måneder, men uten behandling vil depresjonen for mange vende tilbake. Det er derfor viktig at du får hjelp og støtte.

Det er ikke alltid lett å finne ut av hva depresjonen skyldes, og årsakene er ofte sammensatte. Mange av ungdommene som plages med depresjon forteller om en vanskelig livssituasjon og negative erfaringer. Eksempler er konflikter med foreldrene, konflikter med venner, mobbing, ensomhet, skolevansker, vansker med å mestre sosiale situasjoner og ulike stressbelastninger.

Mange av de som har depresjon, plages også med angst. Langvarige angstplager (særlig sosial angst) kan være forløperen for depresjon.

Når først en depresjon har utviklet seg, er det flere forhold som kan bidra til å holde depresjonen gående. Det kan være at situasjonen din er vedvarende vanskelig og at det må gjøres noe med den for at du skal få det bedre. I tillegg vil selvkritikk, negative tankemønstre, grubling, passivitet og tilbaketrekning, vansker med problemløsning, søvnproblemer og appetittforandringer være med på å vedlikeholde depresjonsfølelsen.

I kognitiv atferdsterapi (KAT) vil en rette oppmerksomheten mot alle de forholdene som er nevnt ovenfor. Sammen med teraputen kan du finne ut av hva det er for din del som bidrar mest til å vedlikeholde depresjonen.

Hvis du vil lese mer om KAT ved depresjon, anbefaler vi selvhjelpsmateriale «Antidepressive ferdigheter» (lenke kommer). Du kan også lese mer om selvhjelpsverktøy i KAT.

Tilbake til topp