Hva er sosial angst?

Sosial angst bidrar ofte til at man ikke får til å være med venner, delta på skolen og leve livet sitt slik man gjerne vil, og derfor er det viktig å få hjelp til å mestre angsten.

Det er veldig vanlig å kjenne seg litt nervøs eller ukomfortabel i enkelte sosiale situasjoner. For eksempel forteller mange ungdommer at de blir engstelige når de må holde et foredrag eller snakke foran andre mennesker. Til og med skuespillere og lærere kan kjenne seg engstelige i slike situasjoner. For noen tenåringer kan denne engsteligheten oppstå i dagligdagse sosiale situasjoner. For eksempel kan du bli engstelig når du skal delta i en gruppediskusjon, det kan kjennes vanskelig å spise eller skrive foran andre mennesker, å rekke opp hånda i timen, eller å si noe i en sosial sammenheng. Du kan bekymre deg for at tegn på nervøsitet eller engstelse skal vises, som skjelvinger, svette eller rødming. Dette er tegn på sosial angst. Folk med sosial angst bekymrer seg for at de kan komme til å prestere dårlig, eller dumme seg ut, på en eller annen måte.

Tegn på sosial angst

Forskjellige tenåringer har forskjellige bekymringer når de er i sosiale situasjoner, og vil kjenne ulike tegn på at de er engstelige. Noen tegn er fysiske: Skjelvinger, svetting, rødming, gråt, svimmelhet, hjertebank, skjelvende stemme eller tørr munn. Andre tegn kan være vansker med å konsentrere seg, vansker med å finne ord, vansker med å tenke klart, eller jernteppe/ tomt hode.

Unngåelse av ting

Unge mennesker med sosial angst vil vanligvis prøve å unngå eller holde seg unna sosiale situasjoner. Dette er forståelig ut fra den engstelse og bekymring som disse sosiale situasjonene kan føre til. De kan unngå noen situasjoner totalt, eller de kan gå inn i sosiale situasjoner, men oppleve at de er veldig vanskelige å være i. Det kan hende de opplever at angsten utløses av spesielle ting, eller at du er engstelig i en rekke ulike sosiale situasjoner.

Vanlige problemer forårsaket av sosial angst.

Sosial angst kan skape problemer hjemme, på skolen, med venner, i et forhold, eller i dagligdagse situasjoner. For eksempel har mange tenåringer fortalt at:

    • Angst og unngåelse kan føre til krangler med foreldrene. Unge mennesker kan ofte synes det er vanskelig å snakke med foreldrene om de sosiale bekymringene. Derfor kan foreldrene synes det er vanskelig å forstå problemene med å delta i sosiale situasjoner.
    • På skolen kan det være vanskelig å konsentrere seg i timene fordi man blir så selvbevisst. Ungdommer kan synes det er vanskelig å henge med fordi de unngår å be om hjelp når de trenger det, eller unngår å delta i klassens aktiviteter.
    • Vennskap kan være veldig vanskelig. Unge mennesker med sosial angst unngår ofte å bruke tid sammen med andre, selv om de føler seg ensomme og gjerne skulle klart å være nær andre. Noen unge mennesker forteller oss at de blir ertet eller mobbet, noe som kan gjøre de sosiale bekymringene de har enda verre.
    • Dagligdagse aktiviteter som å bestille take-away, ta offentlig transport eller gå i butikken kan være utfordrende for unge mennesker med sosial angst. Mange forteller oss at det er plagsomt fordi de egentlig skulle likt å være mer uavhengige og selvstendige.

Forekomst

Sosial angst er det vanligste angst problemet hos ungdom og voksne. De fleste av oss kjenner som sagt på det i ulike situasjoner, og det er vanlig å regne med at mellom 3 og 5 % av ungdommer til enhver tid sliter med sosial angst på en så sterk måte at det kan regnes som en angstlidelse. Det betyr at det på en norsk ungdomsskole med vanlig størrelse vil være mellom 20 og 30 elever som sliter med det. Med andre ord er dette ganske vanlig.

KAT for sosial angst

KAT har vist seg å være en god måte å møte den sosiale angsten. Ofte er det måten man tenker, og det man gjør når man føler seg engstelig i sosiale situasjoner som får følelsen av angst til å vedvare. I KAT prøver vi å forstå hva det er den enkelte ungdom tenker og gjør i sosiale situasjoner, og så lager vi en plan sammen for å utfordre og endre dette. Som regel innebærer dette at ungdommen og terapeuten møtes ukentlig over en periode på 3-4 måneder. I starten av hver time lager man en plan for dagen for å sikre at man har fokus på de rette tingene. Så jobber man gjennom timen med å forstå og utfordre gamle måter å løse vanskelig situasjoner på, for så å øve nye måter å gjøre det på. Mellom timene vil ungdommen få oppgaver å jobbe med som hjelper til med å skape endringer i hverdagen. Målet er at dette skal gjør deg mer selvsikker i egne sosiale situasjoner og at du skal kjenne igjen måter å tenke og løse ting på som ikke er hensiktsmessige, og dermed kunne hjelpe deg selv til å velge en annen måte å gjøre det på.

Tilbake til topp