Kartleggingsverktøy

Vi har valgt ut noen kartleggingsverktøy som er mye i bruk pr i dag i klinikk og innen forskning, og der vi tenker at de samme verktøyene også kan være anvendbare i kommunale tjenester. Alle skjema er dokumentert i forskning.

Utvalget består av ett skjema (SDQ), som kartlegger barns vansker generelt. I tillegg har vi valgt ut noen tilstandsspesifikke skjema; ett skjema for å kartlegge depressive symptomer hos barn og unge (MFQ) samt et relativt nytt skjema (RCADS) som ennå kanskje er mest brukt innen forskning i Norge, og som kartlegger både symptomer på angst og depresjon. Vi har også lagt ved et skjema (KATES) som kartlegger mulige traume- erfaringer hos barn og unge.

Det finnes mange skjema som man kan bruke. Alle kartleggingsverktøy vi bruker bør ha gode måleegenskaper. De utvalgte skjemaene har det. Gode måleegenskaper ved kartleggingsverktøy og tester inkluderer pålitelighet(reliabilitet) validitet, sensitivitet, og spesifisitet. Pålitelighet refererer til konsistensen i resultatene over tid, validitet handler om hvor godt testen måler det den skal, sensitivitet handler om hvor godt testen oppdager tilstedeværelsen av det den skal måle, og spesifisitet om hvor godt testen skiller mellom det den skal måle og andre tilstander. Du kan lese mer om målegenskaper ved ulike kartleggingsverktøy og tester her: Psyktestbarn – PsykTestBarn (r-bup.no).

SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et sett spørreskjema for utfylling av foreldre (barnets alder 4-17 år), lærere (4-17 år) og barn ? 11 år. SDQ ble opprinnelig utgitt på engelsk av Robert Goodman i 1997. I 1999 kom de norske versjonene, basert på en oversettelse av Einar Heiervang og kolleger. Robert Goodman eier rettighetene til testen. Skjemaet er laget for å måle generell psykisk helse hos barn og ungdom.

RCADS

The Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) måler symptomer på angst og depresjon og kan hjelpe deg med å kartlegge hvorvidt, og på hvilke spesifikke områder et barn eller en ungdom strever. Skalaen er beregnet for barn og unge i alderen 9-17 år. Dette instrumentet blir stadig mer brukt i internasjonal sammenheng, og ECHO studien har dokumentert gode måleegenskaper for den norske versjonen av RCADS.

MFQ

Humøret ditt- MFQ er et selvutfyllingskjema for barn og unge i alderen 8-18 år som måler depressive symptomer. Det dekker både følelsesmessige, kognitive og kroppslige trekk ved depresjon. Skjemaet er utviklet av Angold, A. i 1995 og oversatt til norsk ved Anne Mari Sund, NTNU.  MFQ kortversjon består av 13 spørsmål og er utviklet fra MFQ langversjon, som har 34 spørsmål. Svarmulighetene er 0= ikke riktig, 1= noen ganger riktig, 2= riktig, og det regnes ut en totalskåre (0-26) Cut-off ca. 8. Under TIM studien var inklusjon >=7.

KATES-kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

KATES er et verktøy som kan brukes for å kartlegge om barnet har opplevd mulige traumatiske hendelser og måler symptomer på posttraumatisk stress.  Kartleggingsverktøyet er beregnet for barn/unge i alderen 7- 17 år.  Det finnes i to versjoner; ett skjema for barn/ungdom (KATES-2 Barn), der barnet/ungdommen selv svarer på spørsmålene, og ett skjema for omsorgsgivere (KATES-2 Omsorgsgiver)

Tilbake til topp