28.02.2019

Angstbehandling døgnet rundt

Teamet på Moss DPS. Marianne Alshus, bakerst til venstre. Foto: Sykehuset Østfold

På Moss DPS jobber et tverrfaglig team med kognitiv terapi, både i grupper og individuelt, og på tvers av diagnoser. De ser ut til å ha funnet en formel som virker.

– Vi har en døgnavdeling med åtte plasser. Pasientene er innlagt i fem og en halv uke. De skrives inn sammen, og de skrives ut sammen. Dette gir oss en fin og stabil gruppe å jobbe med over tid, sier sykepleier og veileder i kognitiv terapi, Marianne Alshus.

Aktivt opplegg

Flertallet av pasientene som søker seg hit har angstlidelser eller depresjon, men enheten gir også et tilbud til pasienter med andre former for psykiske lidelser, som for eksempel personlighetsforstyrrelser. Oppholdet byr på aktive dager. – Vi har en fleksibel bruk av sengeplassene, pasientene reiser for eksempel hjem i helgene, men alle aktivitetene vi gjør er obligatoriske. Det kan være bussturer, bassengtrening, musikkgruppe eller trening. Dagene er aktive, og derfor er det viktig at pasientene er godt informert og vet hva de går til, understreker Alshus. – De første tre ukene har de kognitiv terapi i form av psykoedukasjon i gruppe to ganger hver dag. Den informasjonen pasientene får der tar vi med inn i det parallelle individuelle behandlingsløpet som også baserer seg på kognitiv terapi. Etter hvert som pasientene i større og større grad er ute og klarer seg på egen hånd, tar vi med erfaringene de gjør seg inn i gruppene igjen.

Mangfold

For å håndtere et så omfattende program består enheten, som nå har eksistert i ti år, av et tverrfaglig team.  – Vi har overlege i psykiatri, psykologspesialist, ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleiere, alle med kognitiv bakgrunn. Men mangfoldet stopper ikke der. – Også pasientgruppen er variert. Det at vi har forskjellige diagnoser sammen har vist seg å være en fordel, blant annet fordi de ulike diagnosene fører til ulike feiltolkninger. I tillegg har vi en god spredning i bakgrunn og alder. Vi har hatt pasienter fra 18 til 80 i denne enheten. Det fungerer veldig bra. Ofte ser vi at de eldre har litt ekstra omsorg for de yngre i gruppen. Det er dessuten stor forskjell på hva slags behandlingserfaring pasientene har fra før. For noen er dette deres første møte med psykisk helsevern, samtidig som vi har andre som «har prøvd alt» og ser oss som siste instans.

Gode resultater

Det å sikre resultatene av arbeidet er naturlig nok viktig på Moss DPS som det er overalt ellers. – Vi måler symptomer både ved ankomst og avreise, og har over tid registrert høy pasienttilfredshet, og at 80 % opplever symptomlette. Vi tar også pasientene inn etter seks uker for å sjekke at effekten har holdt seg. Det har hendt at pasienter har søkt seg inn igjen for en runde nummer to, og da ser vi gjerne at de ikke har fulgt opp treningen som vi har lagt opp til at de skal gjøre hjemme. Vi har dermed blitt nøye med å understreke viktigheten av at de følger opp programmet, også etter at de har avsluttet oppholdet på døgnposten. De gode resultatene er i seg selv grunnen til at enheten fortsatt eksisterer. – Enheten ble opprettet med tanke på å effektivisere personalressursene, men har blitt opprettholdt på grunn av resultatene, så det er vi godt fornøyd med, sier Alshus.

 

Tilbake til topp