28.06.2024

Arne Repål – jubileumsgeneral og æresprismottaker

Et jubileum krever sitt, både i planlegging og gjennomføring. Da er det bra man har en mann som Arne Repål på laget.

Planleggingen til årets jubileumsfeiring, startet i fjor. Én av dem som har vært sentrale i planlegging og gjennomføring, fra første stund, er psykologspesialist, Arne Repål. Innenfor NFKT er han kjent som mangeårig redaktør for Tidsskrift for kognitiv atferdsterapi, i tillegg til som kursholder og foreleser, blant annet rundt temaet terapi på nett. Det siste året har han i tillegg hatt hendene fulle med jubileumsåret.

Velvillige bidragsytere

Han lot seg lett verve da det skulle velges en leder til komiteen for jubileumskonferansen, men der mener han at han ikke var den eneste som stilte velvillig opp. – Vi var opptatt av, fra start, at vi ville at programmet til konferansen skulle si noe om røttene våre, noe om status per i dag, og så skulle vi ta en titt i krystallkulen og se fremover. Da programmet var klart, var det mange talere og andre bidragsytere som skulle på plass, og også det falt på Repål. – Det som er fint er at alle jeg har spurt, som har hatt tid og anledning til å bidra, har sagt ja og stilt opp uten å få noe honorar for oppdraget, forklarer han. – Det har vært tydelig at folk har sett frem til å få bidra til feiringen av at det er 30 år siden foreningen ble stiftet.

Jubileumsbok i rute

I anledning jubileet har det vært naturlig å se både fremover og bakover, og få har så mye dokumentasjon rundt foreningens historie som Repål. Derfor var det også naturlig at det var nettopp han som ble sittende med oppgaven om å lage en jubileumsbok i forbindelse med feiringen. Det er han godt i gang med. – I skrivende stund er vi på det nærmeste i mål med teksten, forteller Repål, som også kan meddele at boken blir en blanding av tidligere skrevet og nyprodusert materiale. – I en del tilfeller har jeg tatt utgangspunkt i tekster som tidligere har vært publisert i Tidsskriftet. Også i boken er det mange ulike bidragsytere, påpeker han. Boken vil starte med en del som går på å se på røttene våre. Hva er status, hvordan har vi gått fra filosofi til terapi, og litt om utviklingen av faget, både internasjonalt, og i Norge. Del to vil omhandle fagutviklingen i regi av NFKT, og vil blant annet trekke frem de ulike utdanningsprogrammene, men også andre større prosjekter som Rask psykisk helsehjelp, Inspirasjonskonferansen og ulike skreddersydde utdanninger. I del tre har Repål konsentrert seg om fagartikler, også innenfor de ulike retningene, som ACT, metakognitiv terapi og så videre. I del fire er tanken å bli bedre kjent med menneskene bak fag og forening. – Her vil vi legge inn portrettintervjuer av for eksempel Torkil Berge, Egil Martinsen, Hans Nordahl og flere sentrale personer innenfor fag og styre. I del fem vil Repål heve blikket og se ut i verden, der turer og arrangementer som foreningen har vært involvert i, også utenfor landets grenser, vil stå i fokus. Etter det får vi en del der Repål har gravd seg ned i de ulike spaltene som har figurert i tidsskriftet, som metaforspalten, Solblogg, Brukerperspektiv og ulike gjestebloggere. Avslutningsvis vil boken også inneholde et helt nytt «Flaneri», når Ine Jareid tar et sylferskt skråblikk på foreningens feiring av seg selv i forbindelse med jubileet.

I innspurten

I disse dager er Repål helt på oppløpssiden skrivemessig, så til høsten går boken inn i produksjonsfasen. – Det er enda mye igjen å gjøre i form av språkvask, layout og sånne ting, men det er jo en jubileumsbok, så tanken er at den skal komme ut i jubileumsåret. Målet han sikter seg inn på er å få boken ut i slutten av november, med håp om at dette skal bli årets julegave til alle av foreningens medlemmer. At arbeidet med jubileumsboken har vært omfattende, det kan Repål bekrefte. – Det er veldig gøy å kikke i gamle arkiver og papirer. Og så liker jeg veldig godt å løfte frem folk som fortjener det, og det er jo en god anledning til det her, påpeker han.

Velfortjent ærespris til Repål

Og apropos å løfte frem de som fortjener det, så var Repål selv den som fikk lyskasteren rettet mot seg på Jubileumskonferansen den 14. juni. Da mottok han nemlig æresprisen fra NFKT for sin mangeårige innsats for foreningen generelt, og for tidsskriftet og jubileet spesielt. Vi takker for innsatsen og gratulerer Arne Repål med velfortjent pris.

 

Tilbake til topp