31.05.2024

Assistert selvhjelp i RPH – under lupen

Marit Knapstad og Robert Smith fra FHI er sentrale i den nye studien om Assistert selvhjelp i RPH.

Siden oppstarten av piloten på Rask psykisk helsehjelp i 2012, har behandlingstilbudet vokst i både innhold og utbredelse. Med det øker også behovet for gode studier.

I 2016 publiserte FHI en større studie på de første 12 RPH-teamene som inngikk i det opprinnelige pilotprosjektet, og i 2020 en effektstudie av hele RPH-modellen sammenlignet med en kontrollgruppe som fikk ordinær oppfølging i kommunen. Nå er de i innspurten av en ny studie. Denne gangen har de sett på tilskuddet av digital veiledet selvhjelp som en del av RPH-tilbudet og hvordan dette står seg målt opp mot den øvrige RPH-omsorgen.

Trenger nye behandlingsmetoder

– Det er et stort behov for hjelp innenfor psykisk helsevern, og behovet vokser, sier Marit Knapstad som er Seniorforsker ved avdeling for Helsefremmende arbeid på Folkehelseinstituttet. Det er nettopp FHI som står for denne nye studien på oppdrag fra Helsedirektoratet. – Derfor er det ønskelig å utvikle effektive metoder der vi binder opp mindre terapeuttid sånn at vi kan nå ut til flere. Samtidig ser vi at ulike digitale verktøyer, og modeller som innebærer innslag av veiledet selvhjelp, er en mer fleksibel måte å gi hjelp på. Mange som har behov for bistand med psykisk helse har travle hverdager eller lang reisevei for å komme til behandling. Det å ha verktøyene de får tilgang til gjennom veiledede selvhjelpsprogrammer også etter avsluttet behandling, og dermed ha muligheten til i praksis å få en booster session på egen hånd i etterkant, er også argumenter som taler for ulike varianter av veiledet selvhjelp.

I RPH har lavintensive behandlingsformer, som veiledet selvhjelp og gruppekurs, vært viktige brikker i behandlingstilbudet fra starten. På den annen side er Knapstad klar på at det terapeutene har fått mest opplæring i gjennom utdannelsen, fortsatt er ansikt til ansikt-behandling. Tradisjonelt er da også dette grunnsteinen i psykologisk behandling. Det er derfor grunn til å ta en kritisk vurdering av effekten av selvhjelp, eller assistert selvhjelp med digitale hjelpemidler, som det her er snakk om.

Assistert selvhjelp

Det digitale verktøyet Assistert selvhjelp, er etter anbud valgt som bidragsyter i pilotprosjektet som er utgangspunktet for den randomiserte studien som FHI nå er i gang med. – Vi har hatt rundt 400 deltakere fra totalt seks RPH-teams siden vi startet datainnsamlingen i oktober 2021. De har blitt tilfeldig delt inn i en gruppe som mottar Assistert selvhjelp, eller de har gått inn i den ordinære RPH omsorgen som da har bestått av ansikt til ansikt samtaler, gruppekurs eller annen veiledet selvhjelp. Assistert selvhjelp baserer seg i hovedsak på seks moduler som deltakerne har fulgt på egen hånd. Samtidig har de hatt ukentlige korte oppfølgingssamtaler med terapeut som i de fleste tilfeller har foregått på telefon. Deltakerne i studien har blitt fulgt opp med spørreskjemaer ved oppstart, annenhver uke i den tidlige behandlingsfasen, samt ved avsluttet behandling og seks måneder i etterkant. På terapeutsiden har forskerne utført intervjuer med behandlerne.

Ønsker flere svar

Det studien søker å svare på, er først og fremst hvorvidt digitalt basert veiledet selvhjelp kan være et like effektivt alternativ som øvrig behandling ved Rask psykisk helsehjelp. Men forskerne ønsker også benytte anledningen til å grave dypere. – Blant studiedeltakerne finnes klienter av alle aldre, profesjoner og utdanningsnivå, både menn og kvinner, med ulike typer problematikk og folk som bor i byer og på landet. Vi ønsker dermed å gå inn i materialet og se om vi kan identifisere ulikheter når det kommer til hvem som kan ha mest nytte av hvilken av metodene vi ser på.

I innspurten

I disse dager er teamet bak studien i FHI i innspurten med datainnsamlingen. I de neste månedene blir de travelt opptatt med å analysere dataene og skrive rapporten. De håper å kunne legge frem resultatene fra studien på den andre siden av sommeren. Vi skal følge med og gi dere en oppdatering når den tid kommer.

 

Tilbake til topp