25.03.2021

Atferdseksperimenter og eksponeringsterapi

Leif Edward Ottesen Kennair

Leif Edward Ottesen Kennair er tilbake med fordypningskurs i Atferdseksperimenter og eksponeringsterapi.

“Før korona” avholdt Leif Edward Ottesen Kennair fordypningskurset Atferdseksperimenter og eksponeringsterapi, til stor suksess. I mai returnerer han med konseptet.

På inspirasjonskonferansen i 2017 holdt psykologspesialist og professor ved NTNU institutt for psykologi, Leif Edward Ottesen Kennair, en workshop om eksponeringsterapi. Ved neste korsvei, inspirasjonskonferansen i 2019, holdt han en tilsvarende workshop om å jobbe med atferdseksperiment. Erfaringen fra disse to workshopene gjorde at Kennair innså at det er et behov for videre avklaring mellom disse to begrepene.

Forveksling og forvirring

– Jeg oppdaget at det var, selv blant erfarne kolleger, en god del forvirring rundt begrepene atferdseksperiment og eksponeringsterapi, forklarer Kennair. – Derfor oppsto tanken om å holde et kurs som dekket disse to temaene samlet, for å gå nærmere inn på likheter og forskjeller. Atferdseksperiment og eksponeringsterapi anvendes for forskjellige problemstillinger, så vi ønsker rett og slett at deltagerne skal få lære hvilken metode man skal velge i hvilket tilfelle. Det blir altså viktig å vurdere hvilken lidelse og hvilken problemstilling man jobber med, hva man vil oppnå, og hvilken teknikk man skal velge ut fra det.

To ulike verktøy

For man kan spørre seg, hvorfor er det egentlig så viktig å ha inngående kunnskap om forskjellen mellom to så tilsynelatende like begreper. – For det første er det ikke noe tvil om at man blir mer effektiv i jobben om man vet hvilke verktøy man har i kassa, og hvordan man bruker dem. Sånn er det med alle, enten de er snekkere eller terapeuter. Si for eksempel at vi jobber med en pasient med edderkoppfobi. Dersom vi angriper dette ved hjelp av eksponeringsterapi, er det fordi vi ønsker å se hvordan kroppen reagerer på angsten, og vi nærmer oss ved hjelp av en gradvis tilnærming i form av å fysisk stadig komme nærmere edderkoppen. Om vi derimot jobber med et atferdseksperiment, jobber vi først og fremst med tankene, og vi hopper rett inn i situasjonen. Er det sånn at edderkoppen vil bite meg? Er det sånn at edderkoppen kan skade meg?

Riktig metode i riktig tilfelle

Et annet argument for at terapeuter bør lære seg forskjellen på disse to innfallsvinklene, er at man rett og slett kan gjøre mer skade enn gavn dersom man bruker feil metode. – I et tilfelle hadde noen kolleger en pasient med sosial angst. Terapeutene tenkte i utgangspunktet at lidelsen skulle behandles ved hjelp av eksponeringsterapi, som med agorafobi. Men det egentlige problemet til pasienten lå i tankene hun gjorde seg. Når hun så ble eksponert for situasjonen, uten at tankene hun satt med ble utfordret, ble det i hennes tilfelle som en bekreftelse på at det tankene sa om at situasjonen var farlig, var riktig.

Fordypningskursformatet

Når det gjelder formatet som fordypningskursene har, med to dagers samling først, og så en oppfølgingsdag noe senere, mener Kennair at dette gir et svært pedagogisk opplegg. – Ofte når man går på et kurs, så går deltagerne hver for seg etterpå, og i praksis vet man ikke om den nye kunnskapen blir brukt, eller om deltagerne har spørsmål og erfaringer de trenger å diskutere. Med denne oppfølgingsdagen, får man en mulighet til å oppklare og diskutere det man har lært, og hvordan det så har vist seg å fungere i praksis.

Generalisert angstlidelse – til høsten

Dette fordypningskurset i Atferdseksperimenter og eksponeringsterapi avholdes altså 10. og 11. mai med en oppfølgingsdag 10. juni, og er situasjonen tatt i betraktning, satt opp som et digitalt kurs. Du kan finne mer informasjon om kurs og påmelding her. Leif Edward Ottesen Kennair er imidlertid tilbake også til høsten, da med et fordypningskurs i GAD, generalisert angstlidelse. – GAD er en ganske vanlig lidelse, som likevel har fått lite oppmerksomhet, understreker han. På NTNU har vi gjort en større behandlingsstudie med gode resultater, og det er disse erfaringene jeg legger til grunn for høstens fordypningskurs. Vi kommer tilbake med datoer for dette kurset.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp