29.08.2017

Basal eksponeringsterapi med Didrik Heggdal

basal eksponering

Pasienter som har hatt alvorlige sammensatte psykiske lidelser over flere år har ofte prøvd mange behandlingsformer. Når det ser som mørkest ut, når ingenting ser ut til å fungere, da kommer de til Didrik Heggdal og hans team.

Heggdal er psykologspesialist og jobber som fagansvarlig og prosjektleder for basal eksponeringsterapi (BET) ved Vestre Viken HF. I idylliske omgivelser på det gamle psykiatriske sykehuset i Lierdalen har han de siste 18 årene jobbet med pasienter som ikke ser ut til å respondere på behandling. Pasienter med alvorlige sammensatte psykiske lidelser som selv har gitt opp troen på at de noen gang skal bli friske igjen. På døgnposten her tar mange små og store skritt i retning tilbake til et verdig liv.

 

– Tanken bak basal eksponeringsterapi bygger på eksistensialismen og ikke minst på en fundamental tro på menneskers evne til å regulere seg selv. Pasientene vi behandler her har låst seg fast i en alvorlig fobisk tilstand med eksistensiell katastrofeangst. Vi er ikke så opptatt av symptomer eller diagnoser. Vi leter etter det bakenforliggende, fobiske ”objektet”, og så får pasienten muligheten til å velge små og store drypp av eksponering i forskjellige kontekster. Variasjon øker overføringsverdien til livet som venter dem utenfor institusjonen. Pasientene får lære at selv om situasjoner kan være ubehagelige, så vil de ikke gå i stykker. Menneskene vi jobber med er redde for affektiv aktivering. For dem er det skummelt å føle noe som helst. Mange forsøker til og med å unngå opplevelsen av glede, fordi det er en følelse på lik linje med for eksempel sinne og sorg, og da åpner man potensielt opp for mye vondt.

Det er Heggdal selv som har utviklet metoden over flere år. – Ingen av elementene vi bruker er nye, vi har bare satt dem sammen på en litt annen måte. Alt vi gjør er knyttet opp mot evidens, påpeker han, og kan vise til flere som har fått livet tilbake etter å ha vært i behandling hos dem. Nå har metoden så smått blitt tatt i bruk blant annet på Kongsberg DPS og på ungdomspsykiatrisk seksjon i Tromsø, i tillegg til her hos Heggdal.

Didrik Heggdal

Psykologspesialist Didrik Heggdal

 

Tilbake til topp