05.03.2018

Behandling av komplisert sorg

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging holder introduksjonskurs i behandling av komplisert sorg i både Oslo og Trondheim. Det er fortsatt plasser igjen.

Vi opplever alle sorg i løpet av livet. For de fleste går den første, mest intense fasen gradvis over, men ikke for alle. Noen trenger hjelp. Nå kan du som helsepersonell melde deg på introduksjonskurs i behandling av komplisert sorg.

Komplisert sorg

Når vi mister en nær og kjær person er ofte sorgen sterk og gjerne altoppslukende for en periode, men gradvis finner de fleste en vei tilbake til hverdagen. Men for noen er det annerledes. – For rundt syv prosent av de som opplever tap av nære personer blir den intense, altoppslukende fasen vedvarende, forklarer Trine Giving Kalstad som er kognitiv terapeut og fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød, med en bistilling på Senter for selvmordsforskning og -forebygging. – Tallet er langt høyere for de som mister egne barn, eller der tapet skjedde brått, som ved selvmord eller ulykke.

Senker livskvaliteten

Noen får problemer med følelsesregulering. De klarer ikke kjenne på positive følelser, og de kan mist både søvn og matlyst. De kan henge fast i tyngende kvernetanker, for eksempel om de burda ha gjort noe for å avverge tapet. Det er her to grøfter å falle i. Den ene er unngåelsesatferd, der man for enhver pris vil unngå alt som kan minne om avdøde, og den andre er tvert imot at man har en sterk vedvarende lengsel, og blir veldig oppsatt på alt som kan minne om personen. Begge disse strategiene blir livsbegrensende, og man kan få problemer med å delta i sosialt liv, og dermed også motta den sosiale støtten som ligger i det.

Complicated Grief Treatment

På introduksjonskursene underviser Kalstad og Lars Mehlum i metoden Complicated Grief Treatment. – Denne metoden vil oppleves som kjent for de som har en kognitiv terapibakgrunn, forklarer Kalstad. – Det er en behandlingsmetode som prøver å fremme den naturlige sorgprosessen, og å finne ut hva det er som forhindrer denne naturlige prosessen og rydde disse av veien. Man må finne en balanse mellom å gå inn i det som er vondt for å bearbeide det, og samtidig finne ut hvordan man kan forholde seg til de ulike konsekvensene av sorgen på en hensiktsmessig måte for igjen å skape seg et godt og meningsfullt liv. For å gjøre dette bruker vi elementer som sorgmonitorering og psykoedukasjon. Det dreier seg om å akseptere det som har skjedd, og å få livskvaliteten tilbake.

Introduksjonskurs

Kursene er beregnet på helsepersonell som møter sorg i sitt arbeid, som for eksempel leger, psykologer, psykologiske sykepleiere og terapeuter.

Kurset i Oslo er allerede tirsdag 6.mars, men det er fortsatt noen plasser igjen. I Trondheim settes det opp introduksjonskurs 5.april. Begge kursene er gratis. For mer informasjon, samt påmelding, les her.

 

Tilbake til topp