21.12.2018

Behandlingskurs ved søvnproblemer på NFKTs nettsider

Ingrid Hyldmo og Nina Lang har utviklet søvnkurs for Diakonhjemmet Sykehus. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus

I disse dager legges det, med støtte fra ExtraStiftelsen, ut et kurs for mestring av søvnproblemer på foreningens nettsider. Kurset er utviklet på Diakonhjemmet Sykehus for pasienter med både somatisk sykdom og insomni. Det kan likevel også tilpasses pasienter uten somatisk sykdom, eller for pasienter med både søvnproblemer og psykiske helseproblemer, som depresjon.

De fleste av oss kan vel kjenne på stresset ved å ikke få sove fra tid til annen. Vi ligger der og ser på klokken og tenker at vi må forte oss å sovne for at vi skal fungere dagen etter. Da kan du være temmelig sikker på at du i hvert fall ikke får sove.

Søvnproblemer

– For mange pasienter med somatisk sykdom eller skade blir dette et enda større problem, forklarer Ingrid Hyldmo. Hun og Nina Lang er psykologer ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på Diakonhjemmet Sykehus, og to ganger i året inviterer de pasienter til kurs i mestring av søvnvansker for pasienter med somatisk sykdom og skade.

Vanlig tilleggsplage

– Søvnvansker er en ganske vanlig tilleggsplage ved somatisk sykdom eller skade. Kanskje har man problemer med å sove fordi man har smerter eller bekymringer rundt sykdommen, og kanskje kan det være vanskelig å gjennomføre de rutinene og vanene som i utgangspunktet skaper gode søvnvaner, forklarer Hyldmo. Selvfølgelig kan søvnløsheten også skyldes grubling rundt alt fra familierelasjoner til jobbstress, men når disse pasientene først kommer inn i den dårlige sirkelen med at søvnløsheten skaper stress, blir gjerne katastrofetankene enda mer forsterket. – De kan for eksempel tenke at de er nødt til å sove for at ikke de somatiske plagene skal bli verre dagen etter, eller det kan ta lengre tid for dem å bli frisk.

Behandlingskurs

Den vanligste formen for søvnvansker er insomni, som kjennetegnes ved problemer med innsovning, hyppig oppvåkning eller at man våkner altfor tidlig. Uansett er følgen at man får for lite søvn, noe som påvirker hverdagen i stor grad. Kurset går over syv samlinger à to timer hver gang. De første seks gangene er ukentlige samlinger, mens den siste kommer et par måneder i etterkant for å følge opp pasientene. Med på kurset har de også en bruker som selv har kjent søvnproblemene på kroppen, i tillegg til kurslederne. Denne likepersonen formidler sine erfaringer med tiltakene på kurset. Hyldmo understreker at det er et praktisk kurs som stiller krav til egeninnsats. – Nå har vi holdt på med disse kursene en stund, og det vi ser er at pasientene får hjelp og at det går rette veien. I tillegg til kurset i seg selv gir mange tilbakemelding om at det er verdifullt å treffe andre som er i samme situasjon som dem selv.

På NFKTs nettsider kommer det en detaljert beskrivelse av hver kurssamling, og alt materiellet som kursdeltakerne får. Det inkluderer en rekke informasjonsskriv, både om årsaker og om ulike former for tiltak som hjelper. Som behandler oppfordres du til å starte kurs i mestring av langvarige søvnproblemer, og tilpasse opplegget til stedet der du jobber, og til de pasientene du skal gi tilbud til.

Tilbake til topp