31.01.2024

Bli kjent med Forskningsutvalget

Jon Fauskanger Bjåstad er nestleder i NFKTs styre, og leder av Forskningsutvalget. Foto: Aina Skoland

NFKT er en travel forening med aktivitet på mange fronter. En ting som kanskje ikke kommer frem så ofte, er det gode arbeidet som blir lagt ned i de ulike utvalgene våre. Vi har tatt en prat med Jon Fauskanger Bjåstad som er leder for Forskningsutvalget

Forskning står sentralt i psykisk helse som fagfelt, men ikke minst innenfor kognitiv terapi, og da også i NFKT. Som følge av dette var det naturlig for foreningen å nedsette sitt eget forskningsutvalg, noe som ble gjort allerede i 2013. Men hvorfor har vi et forskningsutvalg, og hva gjør de egentlig? Det spurte vi Jon Fauskanger Bjåstad om. Han er en mann med mange ulike roller og titler, men i denne sammenheng er han leder i Forskningsutvalget, nestleder i styret i NFKT, og forskningssjef ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Stavanger.

Kunnskapsrikt utvalg

– Forskningsutvalget er et utvalg med mye kunnskap og kompetanse, understreker Bjåstad som har med seg professor og psykologspesialist Asle Hoffart, professor og psykologspesialist Catharina E. A. Wang, professor og spesialist i psykiatri, Jan Ivar Røssberg, og forsker og psykologspesialist Kitty Dahl, i utvalget. – Vi møtes etter behov og behandler saker på oppdrag fra styret i foreningen, i tillegg til at flere av medlemmene er bidragsytere til Tidsskriftet for kognitiv terapi.

Forsker på ferdighetstrening

Mesteparten av tiden fordyper medlemmene seg i forskning foretatt av andre, men de siste par årene har det vært ett spesielt prosjekt som har opptatt mye tid, både for hver av medlemmene og i diskusjonen. De har nemlig satt i gang sitt eget forskningsprosjekt, nærmere bestemt på effekten av ferdighetstrening som en del av undervisningen. – Ferdighetstrening har vært sett på som en viktig faktor for NFKT, og har siden 2016 vært innført på alle våre utdanninger. Dette har selvfølgelig vært gjort fordi vi har stor tro på metoden, og går rett inn i kjernen av det vi som forening og institutt holder på med. Det har imidlertid vært gjort lite forskning på dette, både i Norge og internasjonalt, påpeker Bjåstad. Akkurat dette kunne ikke en forening i kognitiv atferdsterapi ha stående. – Det var naturlig for oss som et forskningsutvalg i NFKT å se nærmere på dette.

Følges nøye

Prosjektet ble satt i gang i 2020, og er nå i innspurten av informasjonsinnhentingen. Vi skal derfor ikke her gå i dybden på prosjektet og forskningen som gjøres, men vi kan avsløre at rundt 100 psykologistudenter, fordelt på to kull på Universitetet i Tromsø, har vært involvert. – Vi har et team på fem personer fra Universitetet i Tromsø, og har fått veldig god oppslutning blant studentene når det gjelder å bidra i studien, forklarer Bjåstad. Utvalget har også knyttet til seg britiske David Clark som delaktig i prosjektet. Studien er unik, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Forskningsutvalget har da også allerede fått oppmerksomhet for studien, til tross for at de ikke har snakket mye om den i offentligheten enda. – Nå gleder vi oss til å gå inn i analysen og forhåpentligvis dele resultater med offentligheten i løpet av 2025, sier Jon Fauskanger Bjåstad.

Tilbake til topp