29.02.2024

Bli kjent med undervisningsutvalget

Det kanskje mest aktive av alle utvalgene til NFKT for tiden, er undervisningsutvalget. I en tid med mye utvikling er det nettopp her mange av diskusjonene som er med og former veien videre finner sted.

Psykologspesialist Steinar Sunde har vært leder av Undervisningsutvalget i NFKT gjennom 2023, og det har ikke vært noen hvilepute. – Det har vært et aktivt år med mange gode diskusjoner, forsikrer Sunde. Med seg i utvalget har han klinisk sosionom Barbro Fedøy, psykiatrisk sykepleier Eli Vold Qvam, psykiatrisk sykepleier og undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, klinisk sosionom og spesialkonsulent Thorbjørn Olsen, og psykiater Ulrika Larsson.

Sikter mot høyskolenivå

– NFKT er inne i en brytningstid, reflekterer Sunde som en oppsummering av året til undervisningsutvalget. – Krav fra både myndigheter, samfunnet og foreningen selv, tilsier at en ytterligere profesjonalisering og utvikling av utdanningene er på sin plass. Instituttet til foreningen sammenligner seg med, og sikter mot, høyskoler og universiteter. Da må alle deler av organisasjonen følge med. Mye av æren for denne utviklingen, legger Sunde på det faktum at foreningen for et drøyt år siden for første gang ansatte en undervisningsleder med bakgrunn nettopp fra høyskolesektoren, men også fra kognitiv atferdsterapi. – Det legger forholdene til rette for en god balanse. Vi skal jobbe med strukturelle endringer og fremgang, profesjonalisering, men samtidig må vi kunne holde på egenarten og miljøet. Vi skal jobbe frem faget, men fortsatt holde på nysgjerrigheten og åpenheten og sette menneskene i sentrum. Alt dette også sett i lys av at vi stadig vokser, så er det god grunn til å jobbe hardt for å utvikle oss videre. Det er lett å bli tatt av voksesmertene om vi ikke følger med.

Sertifiseringsordning

Det er altså ikke et lett ansvar som hviler på skuldrene til Sunde og de andre i undervisningsutvalget. Så har de da også vært aktive det siste året, og fortsetter med det inn i 2024. – Et tema som har tatt stor plass i diskusjonene, har vært å utvikle en sertifiseringsordning for kognitive terapeuter. Der er det viktig for oss å skape en ordning som sørger for å bidra til kvalitet og kontinuerlig faglig utvikling, samtidig som relasjonene og tilgjengeligheten opprettholdes.

Teori og praksis

Et annet tema som er hyppig oppe til diskusjon når utvalget samles, er studieplaner og pensumlister. – Det er et kontinuerlig arbeid. Vi må være opptatt av hvem vi henvender oss til. Vi skal selvfølgelig sørge for at oppdatert forskning er representert, men samtidig er det fokus på praktisk, klinisk relevant undervisning. Begge deler må på plass, enten det er gjennom teori eller ferdighetstrening.

Skreddersydde utdanninger

I tillegg til de «vanlige» utdanningene våre, får NFKT fra tid til annen spørsmål om å skape skreddersydde utdanninger, enten det er rettet mot spesifikke faggrupper, eller organisasjoner. Gode eksempler fra de siste årene er helsesykepleierutdanningen som har vært svært etterspurt etter at den ble lansert i 2020, og Drammen kommune der førstelinjeansatte som jobber med barn og unge snart er ferdig med sitt skreddersydde opplegg. Også disse utdanningene, og innholdet i dem, er på bordet til Undervisningsutvalget. – Det er viktig at vi er fremoverlent og ser behovene i samfunnet. Rask psykisk helsehjelp er et godt eksempel på det. Vi lever på ryktet vårt og erfaringen folk får på utdanninger og gjennom metodikken. For meg betyr det mye at NFKT er en ideell forening med et genuint ønske om å bidra. Når det dukker opp kunnskapshull og behov er det viktig at vi gjør det vi kan for å fylle dem med evidensbaserte metoder før andre og mindre seriøse aktører rekker å fylle det. Da er det viktig at vi har systemet på plass for å ta diskusjonen når den oppstår.

Sunde har med andre ord ikke ligget på latsiden gjennom det siste året, men han har likevel fortsatt ikke behov for å bytte ut utvalgsdiskusjoner med mer fritid. – Vi har hatt mange gode møter. Det er en fin gjeng som utfyller hverandre med kunnskap på ulike store fagfelt. En fremoverlent og engasjert gruppe. Jeg har også selv sett hva arbeidet til foreningen betyr, og derfor er jeg glad for å kunne bidra.

Tilbake til topp