08.05.2017

Blues Mothers har lansert nettside

Catharina Wang

SONY DSC

Hele 10-15% av nybakte mødre opplever symptomer på depresjon. I Tromsø startet de Blues Mothers, et lavterskeltilbud for kvinner med symptomer på fødselsdepresjon. Ved hjelp av midler fra NFKTs utviklingsfond har de nå lansert nettsiden bluesmothers.no.

Blues Mothers er ikke er et behandlingstilbud, men en lavterskel sosial mestringsgruppe der man kan være med uten henvisning. – Vi vil være en likemannsgruppe der deltakerne kan treffes i trygge omgivelser; drikke kaffe, dele erfaringer og gjøre sosiale ting sammen, forklarer en av initiativtakerne, Catharina E. A. Wang, psykologspesialist og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet. – Vi har også lagt inn en del psykoedukasjon som en del av opplegget slik at deltakerne lærer litt om kognitive mestringsstrategier ved depresjon, og vi tilstreber å normalisere situasjonen deres. Dessuten har vi aktiviteter som babysang og babymassasje, gjøremål som er hyggelig for alle, også barna. Det gir mestringsfølelse for mødrene, og stimulerer tilknytningen til barnet.

Lene Haugsdal opplevde en moderat, opp mot alvorlig, fødselsdepresjon da hun fikk tvillinger i 2012, og etter forslag fra helsesøster var hun blant de første som fikk prøve opplegget. – Det hjalp å møte andre som var på samme plass, og som ikke var i den rosa boblen jeg følte at alle andre nybakte mødre var i, for det blir jo lett til at man tror man er den eneste, forteller hun. – Det var også godt å skjønne at det var depresjonen som gjorde at jeg hadde det slik, og at det ikke skulle være slik for alltid. For min del ble gruppen også viktig fordi den hjalp meg til å forstå at jeg i mitt tilfelle trengte, og kunne få, mere hjelp.

Haugsdal er ikke den eneste som har fått øynene opp for opplegget. Helt fra oppstarten har Blues Mothers fått henvendelser fra andre kommuner rundt om i landet. – Vi så tidlig behovet for å lage en form for manual, så andre instanser kunne ta metoden i bruk, sier Wang. – Derfor søkte vi om midler fra fagutviklingsfondet til NFKT for å utvikle en nettside, og en bok.

Nettsiden bluesmothers.no ble lansert 28. mars. Siden er rettet mot de som møter kvinnene i de kommunale helsetjenestene. Den gir informasjon om hva fødselsdepresjon er, hvordan man gjennomfører et kurs med ti gruppesamlinger, hvilke temaer det dekker, og hvorfor vi har valgt de metodene og det opplegget vi har.

Nå som nettsiden er på plass skulle en kanskje tro Wang og resten av teamet bak Blues Mothers puster ut, men den gang ei. – Jeg er nå i ferd med å lage en bok om fødselsdepresjon. Det skal være en lettlest selvhjelpsbok for kvinner, og menn, som er midt i denne situasjonen, og som dermed ikke har overskudd til å sette seg ned med tung litteratur. Boken er påbegynt, og avtalen om utgivelse på Universitetsforlaget er allerede på plass, så nå er det bare innspurten som gjelder.

Les mer om prosjektet på www.bluesmothers.no.

Tilbake til topp