18.12.2017

Brobygger

brobygger

Manuellterapeut Gustav Bjørke har lenge sett behov for en bro mellom psykologi og somatikk. Nå har han selv laget en modell som kan utgjøre en slik bro, med støtte fra NFKTs Fagutviklingsfond.

Bjørke får daglig besøk av pasienter med langvarige og sammensatte kroppslige plager. – Mange med denne typen subjektive plager får ikke noen forklaring på hvorfor de er plaget og hvorfor de ikke blir bedre, forteller han. – De mangler verktøy for å lage en plan for å komme ut av eller kontrollere situasjonen. Derfor så jeg behovet for å lage en helhetlig forklaringsmodell. Tanken er å gjøre pasientene tryggere på hva det er som skjer med dem, og hvilke verktøy som er nyttige å bruke for å komme videre. Modellen er laget med tanke på å brukes i samtalen med pasienten, men vi kurser også behandlere i bruk av modellen.

En systemisk tankegang
I arbeidet med modellen har Bjørke fått hjelp av kollega Øyvind Erås, og han har også fått mange nyttige innspill fra andre kollegaer. Modellen bygger på en systemisk tankegang og på funn fra forskning på området. Den består av syv hovedpunkter som viser sammenhenger mellom det pasienten blir utsatt for av påkjenninger og evnen pasienten har til å håndtere belastningene. Modellen legger vekt på hvordan vi tolker signaler fra kroppen, følelsene og omgivelsene, og hvilke følger denne fortolkningen har for aktiviteten i sentralnervesystemet. Det dannes lett onde sirkler som over tid gir en overbelastning av systemet, og som resultat produseres kroppslige symptomer. Man vil alltid søke å tolke symptomer, og når man ikke klarer det, eller tolkningen gir et skremmende bilde, vil man kunne komme inn i en ond sirkel. Etter hvert blir belastningsterskelen lavere, og det skal mindre til før det produseres symptomer.

Forståelse og kunnskap
– Først og fremst søker vi å få pasienten til å forstå den onde sirkelen og endre sin forståelse av hva som skjer, forklarer Bjørke videre. – I stedet for å fortape oss i symptomer ser vi konkret på hva som har skjedd når symptomene øker. Noen ganger kan det være så enkelt som å måtte gjennomføre en slitsom husvask eller gå gjennom en periode med ekstra mye og sterk bekymring. Over tid blir det tydeligere hva slags påkjenninger som skaper problemer, og pasientene kan få en bedre forståelse av hva som skjer med dem. Vi mennesker har et iboende behov for å skjønne, og organismen er dermed ikke innstilt på å slå seg til ro med å ikke vite.

Med denne modellen er det lettere å skape trygghet for pasienten, noe som i seg selv er med på å bedre situasjonen og stoppe den negative spiralen man gjerne kommer inn i, sier Bjørke. Målet med modellen er å hjelpe folk til å regulere belastninger og gjennom konkrete tiltak få en økt robusthet. Slik kan de heve terskelen for hvilke belastninger som gir opphav til kroppslige symptomer og plager.

Godt prøvd modell
Den visuelle modellen har blitt utviklet over de siste tre årene, og Bjørke mener selv at den begynner å nærme seg et endelig uttrykk. – Nå jobber vi med å utvikle et kurs for behandlerne som skal bruke modellen, og de kan like godt være fysioterapeuter som fastleger. De jobber også med å spre det glade budskap videre, så vi regner med å høre mer om Gustav Bjørke og modellen i fremtiden.

 

Tilbake til topp